ספר חקי חיים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר חקי חיים: ... בו נכלל כמעט כל כללי ספרי הדקדוק
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Ḥuḳe Ḥayim: ... bo nikhlal kimʻaṭ kol kelale sifre ha-diḳduḳ
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

זלמן הענא: [ספר דקדוק שלו - לא מצויין שמו]

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורותי לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

מייד לאחר הקדמת המחבר מופיע סדר עשרת הפרקים של הספר (מעוטרים בחרוזים):

- לבאר ולהגות משפט האותיות

- לבאר ולסדר משפט התנועות

- לבאר משפטי השו"א נעים ונחים

-לבאר ולדבר משפט הדגושים

- לבאר ולהצדיק משפט הפעלים

-לבאר ללמד משפט הכנוים

-לבאר ולספר משפט השמות

- לבאר ולדבר משפט המלות

-לבאר משפט מעליל ומלרע

-לבאר ולהורות משפט הטעמים

Number of pages in the book: 
[5 עמ'], ד'-מב' דפים, [1 עמ']
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

על זנוויל נאייא גאס וזנוויל בראנדיבורג נאמר כי הם יושבים כעת בברלין.

Are there thanks? 
Yes
Notes: 

המחבר מודע לו על כך שיעץ לו ועזר לו להביא את ספרו לבית הדפוס (בעמוד האחרון לספר).

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת חותמים לא נמצאת כאן, אך המחבר מודה לחותמים ומכאן ניתן ללמוד כי אכן היו. בעמוד האחרון לספר הוא רושם כך:
"יטיב ה' לטובים ולשרים בלבותם אשר נדבו לבם לקחת את ספרי חקי חיים במחיר הקצוב, ובזכות זה יברך ה' אותם ויפרוץ שפעת טובם לרוב, ואיריכו ימיהם ושנותיהם עם כל הנלוים אליהם אמן:"

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בראדינבורג, זנוויל (אב"ד דק"ק שטרעליץ)
German Name: 
בראדינבורג, זנוויל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל נייאגאס (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
זנוויל נייאגאס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין אשכנזי
German Name: 
בנימין אשכנזי
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

זהו ספר דקדוק עברי

Topics
Topics: 
Notes: 
ראו "תוכן ענינים" בחלון "מבנה הספר"
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בהקדמה מספר המחבר על כך שהתעצל להוציא את ספרו. הוא מספר שביקר בשוק בפרנפורט ד'אודר וראה את כל החפצים והדברים החומריים שם, והגיע למסקנה שהוא חייב להשאיר אחריו את ספר זה.

General notes
General notes: 

ראו הקדמה והסכמות הרבנים

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 25 V 14310
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

לאומית R 8= 25 V 14310

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author