ספר מנחה חדשה א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה חדשה א
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Minḥah ḥadashah 1
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

כרך ט' לא נרשם בתכנה בנפרד מכיוון שזו מהדורה חדשה של ספר משלי עם תרגום וביאור מאת אייכל, שיצא קודם לכן בנפרד.

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1792
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

שם המדפיס כפי שרשום בספר:
Joseph Edlen von Kurzbeck

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], קמו, [1] ד'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

איור של יפתח ובתו?? כתובית: "אהה בתי! הכרע הכרעתני"
מאיר אברניק מודה לאיצק בן שמשון ווערטהיים על ה"ציור על לוח נחושת" שהכין עבור כל ספר וספר.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד שער פנימי
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

עמוד הקדשה ועמוד דברי ברכה לאותו דוד ורטהיימר:
"לכבוד הגביר הנכבד התורני המהולל מהו"רר דוד ווערטהיימר נר"ו מנחה היא שלוחה מאת עבדו הסר למשמעתו מאיר אברניק"
לפי פאהן, תקופת ההשכלה בוינה, א', עמ' 33, אוברניק הגיע לוינה בתור מורה, וכך נרשם ברשימת המשפחה של דוד וורטהיים משנת 1787.

Are there thanks? 
Yes
Notes: 

מודים לאיצק בן שמשון ווערטהיים על הציורים שחרת עבור כל ספר וספר.

Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר ישנם פרטים על החתימה מראש:
"ווייל וויר נון מעהר דורך אונזרע סובשקריבנטן אין דען שטאנד גזעצט זינד קיינם פ'ארשוטעט צו בדירפ'ן; זא ענדרן וויר הירמיט, דען פונקט אין אונזרם הרויסגעגבנן פלאנע אב, ווארין עס הייסט, דאס מאן ביים עמפפ'אנג דעם ערשטן טיילס, אויך דען צווייטן פרענומערירן מיסע, אונד מאכן הירמיט בקאנט, דאס וויר פ'אר איצט, קיינע פרענומראציאן אננעהמן. דיא העררן אבנעמר צאהלן אלזא בלאס איהרן עמפפ'אנגנן טייל."

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
Yes
Notes: 

משה ליסא: האג ורוטרדם.
וואלף ברעטצפ'עלד - ב"בערייט".

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד ווערטהיימר
German Name: 
דוד ווערטהיימר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק בן שמשון ווערטהיים
German Name: 
איצק בן שמשון ווערטהיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אוברניק, מאיר
German Name: 
Obernick, Meir
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' ווערטהיים
German Name: 
אלי' ווערטהיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף ברעטצפ'עלר
German Name: 
וואלף ברעטצפ'עלר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף ליכטנשטאט
German Name: 
וואלף ליכטנשטאט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב זולצבאך
German Name: 
יאקב זולצבאך
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזל ווערטהיימר
German Name: 
יוזל ווערטהיימר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב וועליש
German Name: 
יעקב וועליש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב הערלסהיים
German Name: 
ליב הערלסהיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר סארלוויל
German Name: 
מאיר סארלוויל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה ליסא
German Name: 
משה ליסא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן ווערטהיים
German Name: 
נתן ווערטהיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

כפי שצוין ב"קול מבשר" לקראת צאת "מנחה חדשה", ספרים אלה מופנים אל קהל יהודי רחב, שכולל גם נשים. קהל זה מוזכר בפירוש בדברי ההקדשה לדוד וורטהיימר.
המחברים פונים אל הקהל ומבקשים: "אנשי אמת!... הבינו לנו את אשר שגינו, אם במענה רך וחנינה, אם בתוכחות חמה, בכל אשר יטב בעיניכם, אם אך תפקחו את עינינו, וידענו על מה שגינו. אל תחשבו לתת בלבנו עצבת, אל נא אדוני! גם תתנו שמחה בלבבנו, להיותנו סבה לירד עד עומק כל דבר, ולעמוד על אמיתת ענינו. בלב שמח ונפש חפצה נקבל האמת מיד כל מגיש."

Production
Evidence about book production: 

לפי דברי אברניק בפנייתו אל דוד ורטהיימר, הוא קיבל עידוד רוחני לעיסוק בפרויקט מאיש זה. "

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 59 A 4969
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 59 A 4969.

עותק גם בבן גוריון.

"מחברת א" = "יהשוע, שופטים".

מהדורה נוספת: 1805. למהדורה זו תוספות: "עם פירוש רש"י ופירוש מכלול יופי ". מהדורה זו גם בבר אילן ובתל אביב.

פרויקט זה (1805) כונה גם "קריה נאמנה" (כך העותק בספריית תל אביב).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator