ספר מנחה חדשה י"ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה חדשה י"ב
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Minḥah ḥadashah 12
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

דברי באור קצרים

Volumes
Number of examined volume: 
12
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

מספר הכרך מופיע בתחתית הגליון:
Tom. XII

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1807
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קסח ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 936
Bar-Ilan University Library: 
T17 תקס"ו
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספרית בר אילן

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 56 A 936

ספריית בר אילן: T17 תקס"ו (במדף, להשאלה!).

הכותרת מחולקת בין שני עמודי שער. בעמוד השער לא צוין כי נכלל גם חלק ב של דברי הימים, אך חלק זה מופיע בהמשך לחלק א', ללא עמוד שער וללא הפסקה בעימוד.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator