ספר מעדני מלך

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מעדני מלך
Title of the book in Latin characters: 
Sefer maʻadane melekh
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקכ
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

בעמוד השער רשום:
תחת ממשלת אדוננו המיוחס הגדול החסיד הדוכוס ישר צבא הגדול דמדינת ליטא מיכל קאזמיר ראדזוויל יר"ה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

בעמ' [21-22] מתוארים 6 הסעיפים הבאים:

א. מעלות המשחק

ב. שמות המשחק

ג. ההיסטוריה של המחשק

ד. חלקי המשחק

ה.כללי המשחק

ו. לוח המשחק (האיור המופיע באותו העמוד.

החלק האחרון של הספר, כנראה סעיף ה' של כללי המשחק, מופיע ביידיש באותיות צו"ר.

Number of pages in the book: 
[47] עמ'
Height of book, in cm: 
9.5
Width of book, in cm: 
5.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור: עמ' [13], ועמוד אחרון. איור של לוח שחמט: עמ' [22]
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר עוסק בשחמט. בחרתי בפטריוטיזם, אם כי אין כאן פניה לשלטון מסויים, אלא תמיכה בהיררכיה האופיינית למונרכיה
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 69 A 2149
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:
R 69 A 2149

Notes: 

טק:

ראיתי את הספר באוקטובר 2007 בלאומית בשתי מהדורות

של אנשל וורמיס:

מהדורת 1726 הארוכה (R 0= 35 V 4614),

ותקציר שלה מ1760 (R 69 A 2149)

בשתיהן יש הקדמה ארוכה מאוד שמתייחסת לתועלות של משחק השחמט, ורק מיעוט עמודים מתאר את המשחק עצמו. יש הדגשה בולטת של חשיבות חינוכית למשחק: המבנה ההרארכי הפוליטי - מלך בראש וכל העוזרים לו. יש גם הדגשה של חשיבות הצחוק לאדם.

צילמתי חלקים ניכרים מן ההקדמה.

IUL

ספרייה לאומית: R 69 A 2149

מהדורה חדשה המיוחסת למחבר טקסט ישן: אבן עזרא, אברהם בן מאיר

חמו"ל

10 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

על-פי פראנקפורט דמיין תפ"ו, בהשמטת מליצת בון-שיניור אבן-יחייא. הפתיחה, החתומה כאן על-ידי "אחד מהמלמדים זכות והוא אלמוני", היא הפתיחה של ר' אשר אנשיל ווירמש מהוצאת תפ"ו, בהשמטת חלקים ממנה.

Introduction [ווירמש, אשר אנשל בן זאב וולף]

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Number: 
3
Writer of preface: 
Worms, Ascher Anschel - וורמס, אנשיל
Preface title: 

"הקדמה": המחבר מתאר עצמו כמי שעסוק בלימוד תורה כשלושים שנים, ובשל כתיבת ספרו הוא הותקף. לטענתו, אין המשחק דבר טמא ורחוק מן התורה. הוא מספר גם על קריעת הספר בפומבי, ובא להצדיקו.

Notes: 

"ספר מעדני מלך": המחבר מספר על אירוע שקרה לו שנוגע למשחקים: אב שהיו לו שני בנים, האחד שאהב לשחק, והשני שנמנע מכך, ביקש ממנו לסייע לפשר בין השנים שהגיעו לסכסוך עמוק בשל כך. המבחר הקשיב לאח שאהב לשחק, והגיע למסקנה שאין הוא עושה זאת במקום לימוד, ומביא להשלמה בין השנים, והוא מסכם: "וזאת היתה הסיבה והטעם אשר כתבתי זה הספר" (עמ' [21]).