ספר מעשי יהוה ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מעשי יהוה ב Verlegt zum Vortheil der jüdischen Freischule in Copenhagen
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Maʻase YHṾH 1 Verlegt zum Vortheil der jüdischen Freischule in Copenhagen
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

ספר מעשי יהוה - חלק א'

ספר מעשי יהוה - חלק ג': מספר מוסר ומצות י"י הנהוגים. לקוטים מתורת משה ונוסדים על חקי הטבע ונשענם על משפט השכל. אלטונה, תקע"ג.

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

הספר השני יצא כשנה אחרי הראשון בעיר אחרת ובבית דפוס אחר (ראו חלק א'), ואילו השלישי יצא
בתקע"ג ב- Bonn Gebrueder (ולכן לא שייך לקורפוס שלנו).

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1809
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] עמ', קנו ד' [1] עמ'
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
11.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
General Notes: 

גרמנית באותיות גותיות ולטיניות מופיעה רק בעמוד השער.
בעמוד הראשון שאינו ממוספר "תיקונים לחלק ראשון".
בעמוד האחרון שאינו ממוספר מופיע הטקסט הבא:
זעמטליכע עקסעמפלארע זינד מיט דיזעם שטעמפעל פערזעהן, אונד ווירד פאר דען אנקויף זאלכער עקסעמפלארע, דיא דאמיט ניכט פערזעהן זינד, היאמיט געווארנט.

פרק א' של הספר הוא מעין "מבוא" המתאר את ההיסטוריה של האנושות, התפשטותה ואת המבנה החברתי שלה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר פותח את פרק ב' בסיפור יציאת מצריים, ומסתיים בתקופת בית שני. המוקד: נביאים, אך גם מופיעים סיפורים נוספים כגון, ממגילת אסתר.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

S 22 V 3550

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 3550

ראיתי את הספר ב-4/1/07.

Bibliography of the Hebrew Book:

מקור ותרגום, טור מול טור. התרגום הגרמני באותיות עבריות.

הטקסט העברי מנוקד.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Translator