ספר עוללות הבוחן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר עוללות הבוחן: כולל בקשת הממין ובקשת הלמדין
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ʻOlelot ha-boḥen: kolel Baḳashat ha-memin u-vaḳashat ha-lamedin
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
בקשת הממין
Name of author of the original text as it appeared originally: 
ידעיה הפניני בדרשי
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ראו חלון "תרגום"
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], כח ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

המתרגם בהקדמתו מציין כי הביאור שעשה אוטנזוסר הוא "בלשון קל ומובן לכל קורא". כמו כן הוא פונה אל הקהל: "ואתם, בחורי חמד! לכו נא אל באר מים חיים, כרה נדיב העם, במחוקק בידו! שאבו מימי ישועה מבארו, וחיים מדליו!"
המבאר כותב: "כל איש משכיל, נבון דבר, יפלא על המראה, בקראו שתים, שלוש דלתות מאמרי שפר, מליצות הרב הבדרשי נ"ע ... והנה קם רעי היקר... ותרגם את דברי המליץ הנשגב הזה בלשון אשכנזית, צחה וברה, להועיל לקוראי אמרותיו... וגם אני לא טמנתי ידי בצלחת... ולויתי את התרגום האשכנזי בביאור הענינים, ובפירוש הוראת המלות, לפי גדר שרשיהן ומוצאיהן ובעקבות דקדוק ומחקר הלשון דרכתי, לרגל המלאכה, אשר לפני, ולרגל ילדי ישראל, המבקשים חכמה ודעת."

Production
Evidence about book production: 

המתרגם מציין כי "נשמטה בקשת הממין מתרגום ספר בחינות עולם להרב ר' ידעיה הפניני זצ"ל, שהוצאתי לאור בשנה הקודמת, וגם בא לידי שיר אחר, נעים ויקר, מהמליץ הגדול הנזכר; ואמרתי: הן הואלתי לתרגם מכתמי האיש הנעלה הזה, אשר השאיר אחריו ברכה, ולא אגמור? - אל נא! לא טוב עמוד בחצי הדרך, אמלאה נא ואשלם את החסרון!... וגם בזה היתה עמי יד ידידי הנחמד, ר' דוד אטטענזאסער נר"ו, לבאר את דברי המליץבטוב טעם ודעת, ובלשון קל ומובן לכל קורא"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 4815
Tel-Aviv University Library: 
892.411ידע
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Leopold Löwenstein, Zur Geschichte der Juden in Fürth, 3 Teile in 1 Band, Hildesheim-NY 1974. Teil 2, p. 138-9

Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Notes: 

נטלי:

IUL

הספרייה הלאומית: S 23 V 4815

תל אביב: 892.411 ידע (יפה)

מחבר הספר הוא: הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשי

מכורך עם ספרו: בחינות עולם -- פיורדא : צירנדארף, תקפ"א.

"עברית וגרמנית באותיות עבריות".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ottensosser, David - אוטנזוסר, דוד
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמת המבאר

Number: 
0
Writer of preface: 
Schwabacher, Heimann - שובכר, חיים צבי
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

הקדמת המתרגם