ספר פשר דבר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר פשר דבר
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Pesher Davar
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Maimonides, Moses, משה בן מימון: מורה נבוכים.

מסילת ישרים

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקסז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

ראו התייחסות לפנייתו ל"מסכימים" בכותרת. כמו כן, בהקדמתו הקצרה מציין המחבר: "דרך המחברים ליטול הסכמה אצל חכמי הדור. ובאמת הדבר נכון מצד עצמו כי לא כל הרוצה ליטול את שם השם יטול... אך בעו"ה שרבו מסכימים לדברים בטלים ואף שהם מיעוטא עכ"ז הוא מיעוט דשכיחי ע"כ מנעתי מזה..."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

ראו אצבע "על תהליכי הכתיבה" בחלון "קהל יעד".

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

המודל: הבעת דעה.

Topics
Notes: 
לכל אורך הספר, המחבר מדגיש את כוחו השכלי של האדם. מתייחס לדברים ש"מטעים את השכל" (למשל כוח הדמיון). הוא מבקש לסתור את טענותיהם של אלה המתנגדים למי שמבקש לחקור את טעמי המצוות: "כמו זר נחשב בעיניהם היאך יוכל להשיג שכל אנושי כוונת הבורא... ואביא ראי' לסקול דבריהם... הטעם היא עיקר המצוה...". "התורה נתנה לאדם במה שהוא אדם היינו הכח השכלי שבו". המחבר רואה בדאגה את התפלגות העם ל"כתות" (העוסקים בקבלה ותורת הסוד, העוסקים בפילוסופיה, ה"מחזיקים בתורה") ומבקש לפייס ביניהן. טוען: "כל הג' כתות נצרכים מאוד... צריכים להתלמד זה מזה". הוא מוחה על ש"הוציאו מילין על אנשים יראים ומשכילים לחשבם כאפקורסים..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בתחילת דבריו מציין המחבר כי יקצר "מחמת הוצאת הדפוס ואין דרכי לבקש סיוע על פתחי נדיבים ולקבץ חתימות שיקנו ספר ע"כ הדפסתי נייר לדוגמא על הוצאות שלי. וכשיהי' רוח הבריות נוחה ... אקוה בממילא ימצאו עוזרים ש... יסעייעוני שאוכל להדפיס יותר כפי שעלה בגורלי".

General notes
General notes: 

המחבר שואף "להחזיר עטרה ליושנה היינו להחזיר חכמת האמת מפלפולינו" ויוצא בהצעות לחכמי הדור. הוא צופה התנגדות: "בוודאי ימצאו אנשים שיטיחו דברים נגדי בכתב ובע"פ לאמר מי שמך לאיש לילך בגדולות כאלה" ולאלה הוא משיב כי "לא נופל אנכי מחכמי הזמן בגמרא וסברא".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 3329
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק מצולם באוסף שלום, הספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 3329

קיים עותק מצולם באוסף שלום - צולם (אוג' 07).

ב"ספר אלפי מנשה" מאת אותו מחבר, מהדורת וילנה תרס"ה, "המו"ל הוסיף הקדמה ותולדות המחבר".

לפי וינוגרד: "פילוסופיה".

יש לקבוע האם הספר פשר דבר שייך לספרייה.

27.10.07: פיינר, לאחר בדיקה, המליץ לכלול בספריה.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
מנשה בן יוסף,מאיליא
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר

Notes: 

בהקדמת הקצרצרה מתייחס המחבר לעניין ההסכמות (ראו אצבע באישים מוזכרים).