ספר צל המעלות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר צל המעלות
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tsel ha-maʻalot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת ואמרנו בצלו נחיה בגוים לפ"ק

Editions
Notes: 

ישנן מהדורות נוספות (למשל פראג תקנו)

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], כ ד'
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטורים קטנים בראש ההסכמות: כתרי תורה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

על נותן ההסכמה הראשון נאמר כי הוא "חונה פה ק"ק בירז והמדינה יע"א".
שמות אחרים הוזכרו בנוסף, אך לא מובאים דברי ההסכמה:
אחרי הרב הנ"ל (ישראל) "החזיק את ידי הרב הגדול המפורסם בתורה ובירא מ"ו הר"ר אהרן ראש לבית לוי א"ב"ד ור"מ בק"ק שקוד וב"ק האזינפוט יע"א ולראי' מהימנא בא על החתום... אהרן ב"לא"א ה"ה כמוהרר יוסף אהרן הלוי הורוויץ ז"ל ה"ה הח"ונ פה ק"ק שקוד וק"ק האזינפוט במדינת קור לאנד.
ואחריהם החזיקו האחים הנאמנים ה"ה הרבנים המפורסמים הא"ב"ד ד"ג ק"ק ז"ח וע"ח ושאוול ואחיו הגדול בחכמה ובירא א"ב"ד דק"ק לוקניק ... נאום יעקב בהרב מ"ו הרר אברהם הונ' בק"ק לוקניק ואגפי' יצו ונאום ה"ק אליעזר בהרב הג' מהר"א נרו החונ' בג"ק"ק" עיר חדש זאגור חדש ושאוויל והמדינה.
ואחריהם בא המאסיף ה"ה הזקן המופלא שקנה חכמה ויראה א"ב"ד דק"ק פומפיאן ואגפי'... נאום אליעזר בהרב מ"ו הר"ר יצחק ז"צ"ל הח"ו בק"ק פומפיאן יצו ואגפי'.
כל החכמים האלו יצאו בשיר המעלות חבורינו בית יהודה כנ"ל ומהעדר הזו"זים בע"מ לההוצאות הדפוס כי רבה היא קצרתי גם פה ולא כתבתי את התוארים והארורים אשר גזרו על משיגי גבול עו"לם ולראי' מהימנא באו על החתום כנ"ל..."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

לפי צינברג, "נקבצו בו 365 פתגמי מוסר בפרוזה מחורזת." "

Topics
Topics: 
Notes: 
לפי צינברג, ניכרות בו השפעות מודרניות. "הוא מדבר על אחוות האנושות כולה ברוח ההשכלה האירופית". בהקדמתו כותב הורביץ: "ועתה דעו שאידי הגלות וערפלי הדלות המה המקדרים בענני הסכלות על מאורי אור המושכלות ותהי' האמת נעדרת וצל החושך על אור האמת גוברת ולולי הקים לנו ה' מושעים בכל דור ודור... להעביר מסך מעינים החלושים... רצוני בזה שחכמת האדם תעי"ר את פנימיותו להוציא את חכמתו מכח הצפון אל גבול המעשה כן אנכי עומד היום על העי"ון והמעשה במה שראיתי שההצלחה האנושי' נתלית בהם
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו אומר הורוויץ: "והאמת עד לעצמו שמצאתי דאתי' לידי מעט מחבורי בני עמינו דברים כאלה לחיי' העלום. אך ראיתי והנם מסוקלים באבני משקל השירים יתירים וחסרים ומחוזקים ביתדות והתנועות נדות ונעות וסגרו הדלת מעם הדלת. ואף כי תבניתם מזהב מופז ומפנינים יקרים מ"מ לא ידעו ולא יבינו המבין עם התלמיד את תבנית ישרם... ולא כן אנכי עם ביתי וכי דעתי ולבי לעשות כווני"ים למלאכת השמים ולהחזיק את הנפשרות החלושות כמוני כמוהם ולא יאבד נפש אחת מהם כי פתחתי את הפתח תקוה בעמק השו"ה ומשוה קטון וגדול שם ימצאו את החמדה גנוזה היתה לי והוצאתיה לאור..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 3520
Tel-Aviv University Library: 
296.41 הור
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

צינברג, תולדות ספרות ישראל, ג'

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 3520

תל אביב : CT

296.41 הור

001320085

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Horowitz, Jehuda - הורוויץ, יהודה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"פתיחת המחבר"