ספר שערי זמרה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שערי זמרה: זה הספר שערי זמרה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Shaʻare zimrah: zeh ha-sefer Shaʻare zimrah
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת שערי זמרה לפ"ק

לא רק הרב נותן ההסכמה כי אם גם המביא לדפוס מזהירי מפני העתקה.

Editions
Notes: 

המביא לדפוס מציין במודעה בתחילת הספר כי הוא "נדפס רק פעם אחת שנת תע"ח ולא נדפסו יותר משני מאות... מרוב חביבותי' היו הרבה קופצים עליו ואף גם עתה לא נמצא אפילו אחד בעיר ושנים במשפחה".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], מג ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטורים

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
רב יצחק זעקיל עטהויזן
German Name: 
רב יצחק זעקיל עטהויזן
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 0= 51 A 122
Other libraries: 
בית אריאלה 211670- 10
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבית אריאלה

Studies about the book: 

פיינר, מהפכת הנאורות

Zwiep, Imagined Speech Communities

Notes: 

נטלי:

IUL

עותק בספריה הלאומית: S 0= 51 A 122 (גם SR)

חיפה - נדירים: PJ4581.H35

בית אריאלה: אדום 776; 211670- 10

מהדורה ראשונה של הספר: 1718.

מהדורות מאוחרות: 1806, 1970.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)