ספר שפה ברורה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שפה ברורה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer safah berurah
Text is presented as original: 
Yes
Expanded in new edition? 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
א' דף+[1] דף, לז' דף
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בסוף הספר מודבקים שני דפים גדולים שעליהם של לוחות פעלים. ומופיעה בתחתית אחד מהם ההערה הבאה:
"והוא תרץ את גלגלתו (שופטים (ט) ואם הלמ"ד מאותיות אחהע"ר באה פתח לפניה הב"מ ר' אבר אויב תלמידי בפפד"א

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

מופיעה רשימה ארוכה, שיש להקלידה בהמשך.
בראש הרשימה רשם המחבר:
אלה האלופים... אשר נדבה לבם לקחת את ספרי שפה ברורה וחתמו את שמותיהם והממעיט לא פחת מסך א' זהב..." (דף [ב']).

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
משלם זלמן הכהן (אב"ד ור"מ פה ק"ק פיורדא ואגפי')
German Name: 
משלם זלמן הכהן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
הספר עוסק בהצגת המבנים הלשוניים של העברית: תנועות, יחיד ורבים, ובעיקר - בניני הפעלים. בתחתית העמודים באור שבו הרחבה לדיון בפלפולים ומחלוקות (ראו הקדמת המחבר).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בהקדמה מציין המחבר כי הלשון העברית היא לשון נעלה וקדומה, והיהודים צריכים לדעת אותה כדי לחקור את כתבי הקודש הכתובים בעברית. הספר נועד למתחילים, שכן ספרי העזר שקיימים קשים מדי לשימוש עבורם: "... לכן קמתי אני הצעיר ואזרתי כגבור חלצי לפתוח פתח להרווחה לפני כל עוברי דרך הרעבים והצמאים לדעת יסודי הלשון ודרכיו... אז יכול ללמוד כל הספר מבלתי רב ומורה אשר יורנו". (דף א'). לפי המחבר, הספר יכול לשמש גם תלמידים מתקדמים. הוא יצר הבחנה בין הידיעות הבסיסיות לבין הפלפולים והמחלוקות, המופיעים בביאור.

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
B450.9 הכי.שפ תק"ן
References and bibliography
Copy of book used: 

בר-אילן:

B450.9 הכי.שפ תק"ן
S מיוחדים

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

IUL

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

25 V 14303

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
הכים, משה בן חיים
Preface title: 

הקדמת המחבר

Notes: 

הקדמת המחבר: בהקדמה מציין המחבר כי הלשון העברית היא לשון נעלה וקדומה, והיהודים צריכים לדעת אותה כדי לחקור את כתבי הקודש הכתובים בעברית. הספר נועד למתחילים, שכן ספרי העזר שקיימים קשים מדי לשימוש עבורם: "... לכן קמתי אני הצעיר ואזרתי כגבור חלצי לפתוח פתח להרווחה לפני כל עוברי דרך הרעבים והצמאים לדעת יסודי הלשון ודרכיו... אז יכול ללמוד כל הספר מבלתי רב ומורה אשר יורנו". (דף א'). לפי המחבר, הספר יכול לשמש גם תלמידים מתקדמים. הוא יצר הבחנה בין הידיעות הבסיסיות לבין הפלפולים והמחלוקות, המופיעים בביאור.