ספר שפתי רננות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שפתי רננות Compendium! Grammaticae novae Linguae Sanctae Prima ejusdem tradenes Principia Firmis superstructa Fundamentis Auctore isaco Mose Berolini, Anno MDCCLXXIII
Title of the book in Latin characters: 
Sefer sifte ranenot Compendium! Grammaticae novae Linguae Sanctae Prima ejusdem tradenes Principia Firmis superstructa Fundamentis Auctore isaco Mose Berolini, Anno MDCCLXXIII
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1773
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ ויהי האדם לנפש חיה

חמו"ל

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] עמ', לד ד' , [1] עמ'
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בעמ' [2] הטקסט הכתוב מעוצב בצורת כוכב ועיגול סביבו

בתחתית שער הספר מופיע תיאור הכותר בלטינית, ככל הנראה, מטעם בית הדפוס:
compendium! Gramaticae novae Linguae Sanctae Prima ejusdem tradenes Principia Firmis Superstucta Fundamentis Auctore isaco Mose
Berolini anno MDCCLXXIII

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

ישנה רשימת מסכימים ארוכה, שצולמה על ידי דיגיטלית ב75.7.07

והוקלדה לתוכנה.

על צבי הירש מירילש מלונדון נאמר "חופ"ק ווירעשני".

הטקסט משובש. חסרים לי השמות הבא, ויש לבדוק אותם שוב:

?? בהמנוח מו' לוי בראד

משה בהרבני מו' הלל??

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם יקותיאל (זלח"י כץ)
German Name: 
אברהם יקותיאל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם מרדכי (אב"ד זאלקוי)
German Name: 
אברהם מרדכי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' (חופ"ק לאנצבורג)
German Name: 
אלי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ארי' ליב (ברהב מוהר"י בערוש יצ"ו)
German Name: 
ארי' ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זכרי' מענדיל (חו"בק יערסלוב)
German Name: 
זכרי' מענדיל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים מצאנז
German Name: 
חיים מצאנז
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף שאצקיש (חו"בק בראד)
German Name: 
יוסף שאצקיש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק במו' משה כ"ץ (חו"בק סטאבנץ)
German Name: 
יצחק במו' משה כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי (בע"מ שער המלך)
German Name: 
מרדכי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי בהרב מו' לוי זצ"ל
German Name: 
נפתלי בהרב מו' לוי זצ"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן בהגאון מהר"צ בע"מ
German Name: 
נתן בהגאון מהר"צ בע"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש ליבשיץ
German Name: 
צבי הירש ליבשיץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מייזיל (אב"ד חו"בק זאלקוי)
German Name: 
צבי הירש מייזיל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מירלש
German Name: 
צבי הירש מירלש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אארי' ליבמן מהו' וואלף (זצ"ל מברכין)
German Name: 
אארי' ליבמן מהו' וואלף
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

על פי הרשום בשער הספר בהקדמת המחבר, הספר יועד ל"עברים", לאנשים הרוצים לקרוא טקסטים בעברית בעצמם וללא עזרת מורים.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 73 A 1866
Bar-Ilan University Library: 
B450.9 סטנ.שפ תקל"ג
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן (כרטסת ידנית) 492.43בו (כרוך עם ספר הגדרים של בונאפוס)
References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן

B450.9 סטנ.שפ תקל"ג

(שער הספר בבר אילן היה פגום מעט, והשלמתי אותו על ידי העותק שבלאומית)

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 73 A 1866

Bibliography of the Hebrew Book:

כולל תשעה שערים.

"שפתי רננות" הוא חלק א של "ספר הגדרים". חלק ב יצא בשם "שפה אחת", הספר השלישי "שפת אמת" והרביעי "דברים אחדים".

על ההסכמות עיין: שטיינשניידר, ZGJD, V, 1892, עמ' 164. דברי שטיינשניידר כי ההסכמות מזוייפות חסרים יסוד.

Approbations הסכמות: ר' צבי הירש [ב"ר אריה ליב לווין], ברלין, י אלול תקל"ג;

ר' יחזקאל סג"ל לנדא, אב"ד דק"ק פראג, פה טרנאפול מדי עברי, כ אב תקי"ד;

ר' אברהם מרדכי [היילפרין], שהי' אב"ד דק"ק זאלקווי, [בראדי] ה אב תקל"ב;

שבע-עשרה חתימות נוספות של "הגאונים אשר... עלו בהסכמה וחרם". (רבנים שונים מפולניה וגרמניה).

Additional Personal Name אבן עזרא

היילפרין, אברהם מרדכי בן ישראל

דוד קמחי

לאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי

לווין, צבי הירש בן אריה ליב

קמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)

שלמה בן יצחק (רש"י)

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

במבוא הנקרא "הקדמת קרית ספר", דף [א'] עד דף ג', מציג סטנוב סיפור מסגרת על אדם משכמו ומעלה ששמו בניהו אשר הפך למנהיג ובנה את בית חורון ואת הארץ כולה.