ספר תפארת אדם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תפארת אדם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tifʼeret adam
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

ספר עמודי השמים

Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם ספר עמודי השמים

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקלז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1777
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט והחכמה תחי' את בעליה

Editions
Total number of editions: 
2
Last known edition: 
1993, ברוקלין, נ.י.
Year of edition: 
1993
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

בתחתית עמ' [4] מתאר המחבר את הנושאים בהם יעסוק בסיפרו

Number of pages in the book: 
[8] מה [9]
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

7 העמודים האחרוני בספר
"Pulchritudo hominis"
כוללים את המונחים הלטיניים באותיות לטיניות, שיש אליהם הפנייה בגוף הטקסט (שם הם מופיעים באותיות עבריות)

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
General notes: 

הסכמות:

- שמואל זנוויל מצויין בהסכמות, כמי שגר בברנדנבורג. לא ברור האם מדובר בעיר או במחוז.

- צבי הירש מלונדן - "החונה פה שווערין" (עמ' 2, מיספור שלי)

-יעקב א"ש פייבל - "החונה פה ק"ק זלאטאווא" (עמ' 2, מיספור שלי)

על פי פישמן החתום "שאול" הוא בנו של ר' הירש לווין, רב פרנקפורט ע"נ אודר
(Fishman 1987, 107)

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' מפוזנא (הצעיר)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דייני פפ"דא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל פייאגס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יהודה ליב פ"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב א"ש פייבל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש לנצבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מלונדן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול בן ר' הירש לווין (אב"ד ק"ק פ"פ דאדר)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול רבינ' דייני ק"ק ברלין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל זנוויל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 V 1820
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Fishman 1987

Studies about the book: 

צויינים אצל Fishman 1987:

Stanislavski, S. 1891. "A Biograficheskie Etudi". Voskhod
12, 143-157, 176; פין, שמואל יוסף. 1915. קריה נאמנה. וילנה: יצחק פונק; צינברג, ישראל. 1943. די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי אידן (כרך 5); 324-320; מאהלר, רפאל. 1956. דברי ימי ישראל בדורות האחרונים 1. תל אביב, 4, 54-53; דויד מגיד. 1891. תולדות משפחת גינצבורג. סט. פטסבורג, 28-27, 32, 56-54, 171-168; שבד, אברהם חיים בן שמואל צבי. 1904. תולדות הימים : (ורשומות מפנקסים ישנים של)... חברא קדישא "שבעה קרואים", ועל בית המדרש הגדול אשר בעיר מינסק משנת התקכ"ג עד שנת התרס"ד... וילנה ומינסק; על אביו של ברוך שיק - יעקב שיק: מורה צדק, שקלוב 1783;

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Baruch Schick of Shklov - שיק, ברוך משקלוב
Role in book production: 
Author
Notes: 

ללא כותרת: [2-4] עמ':
המחבר מספר על דבר מופלא שסיפר לו הרב צבי הירש מברלין הנוגע לתורת האור, שממנו יוצא כי האמת על האור היתה ידועה לאבותינו.

Number: 
2
Writer of preface: 
אנונימי
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

הקדמה: דפים א'-ג': המחבר מתאר את מקומו של האדם בעולם שיצר הבורא