פירוש על חד גדיא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פירוש על חד גדיא
Title of the book in Latin characters: 
Perush ʻal Ḥad Gadya
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
תקכז
References: 

קטלוג ממוחשב

Editions
Notes: 

מהדורה נוספת (ייתכן כי קיימות מהדורות נוספות):
ביאור מספיק על חד גדיא להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם: עוז מבטחה להשיב לב בנים על אבותם: תקות בני עמינו בנ"י ישובו לארמנותם: ואת ערובתם תקחו ז"ה לבית לגלגלותם: יסדו וחברו הפילסוף האלקי ורופא הטבעי מהו"רר אשר אנשיל זצ"ל מק"ק פפ"דם יע"א, לונדון תקמ"ה.

Year of edition: 
תקמ"ה
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
יב ד'
Height of book, in cm: 
9.5
Width of book, in cm: 
15.5
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הניתוח של וורמס נשען על מושגים מעולם הספרות. בעמ' ב/א הוא כותב: "להיות זכרון האנושי חלוש בטבע... לכן שפטו בשכליהם למצוא לו עזר בדברים מעטי הכמות כוללים ענינים רבים בלתי מתנגדים ובלתי מכחישים זה את זה ומהם נולד המליצה אם במלות מפורדות כאשר הם השמות המושאלים והמשותפי' ואם במאמרים או להיותם מורכבים ממלות ומשמות ההם או בצורות ... ומהם המשל והחידה והדרוש ודומיהן מדרכי המליצה..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 75 A 1189
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 75 A 1189

מהדורת לונדון תקמ"ה בספריה הלאומית: R 8= 23 V 2129

ספר זה יצא לאחר מות המחבר.

ספר נוסף של המחבר (מלפני 1755):

מפתח האלגיברה חדשה :הפותח שערי תבונה ... חכמת האלגיברה ... והקנה את כל חדרי חכמה הזאת ... אשר אנשיל ווירמש ... , אופנבאך : באנע פענטורא דע לא נאיי, תפ"ב. [4], מ ד' . ספרייה לאומית:

R 0 35 V 4592

לפי הקטלוג: "בעותק 3 נוספו בראשו 2 דפים של שער ומבוא בלטינית".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author