קול הצירים תחת השיר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול הצירים תחת השיר Blumen auf dem Grabe des verewigten Hartwig Wessely verstorben am 28 Februar, und auf dem Portugiesischen Gotttes(!)-Acker in Altona, den 3ten Märtz 1805, beerdiget
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol ha-tsirim taḥat ha-shir Blumen auf dem Grabe des verewigten Hartwig Wessely verstorben am 28 Februar, und auf dem Portugiesischen Gotttes(!)-Acker in Altona, den 3ten Märtz 1805, beerdiget
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
General notes: 

חלק אחד מהספר הוא הדפסה מחודשת של:

Gedanken über Wessely's Moseide, von Dr. W Fr. Hufnagel (: im 2ten Bande IV Heft VII Abtheilung für Aufklärung und Menschenwohl Pag. 311:)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1805
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער בגרמנית:

Inhalt:

1) Die Beschreibung der theils gedruckten, und theils im Manuscript befindlichen Werke, des verewigten H. Wessely.

2) Gedanken über Wessely's Moseide, von Dr. W Fr. Hufnagel (: im 2ten Bande IV Heft VII Abtheilung für Aufklärung und Menschenwohl Pag. 311:)

3) Eine hebräische Trauer-Rede, mit allgemeinen Beifall am Begräbnis-Tage, bey dem Sarge des Verewigten, auf dem Portugiesischen Gottesacker in Altona, gehalten am 3ten Märtz Ao. 1805, durch Abraham Meldola, Notarius in Hamburg.

4) Dessen Grabschrift verfertiget durch Denselben.

Number of pages in the book: 
ז ד', [5] ד' כולל שערים
Height of book, in cm: 
18.5
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

החיבור כולל דברי הספד, שיר הספד, רשימת כתביו של וייזל, נוסח המצבה שלו בעברית ובגרמנית.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 55 A 3749
Tel-Aviv University Library: 
892.418ויז(מיל)- עותק פגום
References and bibliography
Copy of book used: 

עותקים בתל אביב וירושלים

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

עותק ("פגום") ב- TAU:

892.418 ויז (מיל) - אוסף יפה / מהלמן

עותק NNL - ספריה לאומית:

S 55 A 3749

אוג' 2007: עבדתי עם העותק במהלמן (צולם).

חסר עמוד שער ואולי עמוד שער לועזי. => להשלים פרטים חסרים על סמך עותק בירושלים.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author