קול רנה ותודה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול רנה ותודה: אשר נשמע בבית הכנסת של ק"ק אשכנזים בקרית ... קאפנהאגען הבירה על ביאת נגידנו אדוננו בן המלך קראנפרינץ פרידריך עם ... קראנפרינצעסין משוש כל הארץ מאריא סאפיא פרידריקא לשלום
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol rinah ṿe-todah: asher nishmaʻ be-Bet ha-keneset shel ḳ.ḳ. Ashkenazim be-Ḳiryat ... Ḳopenhagen ha-birah ʻal biʼat nagidenu adonenu ben ha-melekh Ḳronprints Fridrikh ʻim ... Ḳronprintsesin masos kol ha-arets Mariya Sofiya Fridriḳa le-shalom
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1790
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1790
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ ביום א' דחה'ס שיר המעלות לפק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הטקסט מיועד להקראה בבית הכנסת, ומוצגים תפקידי החזן והקהל. החלק הראשון הוא "שיר למעלות" ומצויין "תהלים כא כג עכ". לאחריו מופיעה תפילה, ולבסוף ברכה.

החלקים בשפות השונות נראים מקבילים, אך יש לבדוק זאת שוב.

Number of pages in the book: 
52 ע'
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטורים מופיעים בעמ' [2], [21] ו-[35]
General Notes: 

בקביעה כי אחת משפות הספר היא דנית נשענתי על הקיטלוג של המאגר:

Bibliography of the Hebrew Book
(ראו חלון "הערות")

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר אינו מציג את קהלי היעד שלו, אך יש להסיק כי פנה לקהל יהודי ולקהל לא-יהודי גם יחד, בשל השימוש בשלוש השפות השונות

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1457
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית

S 31 V 1457

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר

IUL

ספרייה לאומית: S 31 V 1457

לספר שני שערים פנימיים נוספים:

עמ' 17 - שער בדנית:

Lovsange
fom i Anlending
af
Kronprinds
Frederiks
og
Höie Gemahline
Kronprindsesse
Maries
glade Indtog
den 14 September 1790
bleve hoeitidelig affiungne
i
den höitydske jödiske Synagoge
i Kioebenhavn
den 23 September
Forfattet
af
Simon Isaac Kalker

עמ' 33 - שער בגרמנית:

Lobgefange,
welche in Anleitung
Seiner Königlichen Hoheit
des Kronprinyen
Friedrichs
und
Seiner Gemahlin
der Kronprinzessin
Marias
frohen Einzuge
am 14 September 1790
feyerlich abgefungen worden in der hochdeuthschen Juden-Synagoge
zu Kopenhagen
den 23 September
verfaszt
von
Simon Isaac Kalker

Bibliography of the Hebrew Book:

נדפס משמאל לימין.

עמ' 34-19: חלק דני, עם שער מיוחד:

Lovsange fom i Anlending of... Kronprinds Frederiks og... Kronprindsesse Maries glade Indtog den 14 September 1790 bleve hoeitidelig afsiungne i den hoeitydske joediske Synagoge i Kioebenhavn den 23 September.

Forfattet af Simn Asaac Kalker.

עמ' 52-35, חלק גרמני עם שער מיוחד: ...Lobgesaenge

החלק העברי כולל: שלושה פזמונים, בניקוד; תפלה וברכת המלך (הנותן תשועה).

Added corporate author [קופנהאגן. בית הכנסת]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Additional Personal Name Simn Asaac Kalker

קראנפרינץ פרידריך

עברית

גרמנית

דנית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author