קול שועת בת יהודה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול שועת בת יהודה: והוא מליצה ישרה עבור עם יהודה להסיר ממנו תלונות העמים
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol shaṿʻat bat Yehudah: ṿe-hu melitsah yesharah ʻavur ʻam Yehudah le-hasir mimenu telunot ha-ʻamim
Text is presented as a translation? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3], לה עמ', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
גראף וויקטאר פאוולאוויטש קאטשוביי'
German Name: 
גראף וויקטאר פאוולאוויטש קאטשוביי'
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן נטע (השר היועץ הנגיד המפורסם דובר טוב לעמו)
German Name: 
נתן נטע
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
הספר עוסק בהיסטוריה של רוסיה, ומתאר את הקיסר פיטר אלעקסיעוויטש, ואת יקתרינה הגדולה את המלחמות שניהלו. הוא מציין את הבערות הגדולה ברוסיה, ואת היחס השלילי לעם היהודי, ואת השינוי שחל בעמי אירופה ביחס לחכמה, ואת התפתחות היחס השלילי למלחמות. הוא מספר כי העם הרוסי התקדם מאוד והוא מדביק את הפער עם הגרמנים והפולנים, ויוצא נגד המבזים את הרוסים, אך טוען כי יחסו ליהודים עוד גרוע. לכן הוא פרסם ספר ברוסית שמטרתו להיות מליץ יושר ליהודים. המחבר מזכיר את הקיסר אלכסנדר הראשון, ואת משה מנדלסון וסיפרו <strong>ירושלים</strong> (עמ' טז'), אוגוסט פאניאטאווסקי מלך פולין. הוא פונה לתושבי רוסיה בבקשה ללכת בעקבות עמי אירופה האחרים ולקבל את היהודים. אל היהודים הוא פונה בקריאה להבחין כי מדובר בתקופה חדשה, שבה הם יזכו לתמיכת השלטונות. בעמודים האחרונים מובאת אלגוריה "מאמר שנאת הדתות, ואמת ושלום" (עמ' כט'-לא'), המתארת את נצחון האמת והשלום על שנאת הדתות.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הפנייה היא אל יהודי רוסיה במיוחד

References and bibliography
Copy of book used: 

R 8=45 A 847

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8=45 A 847

חמו"ל

Bibliography of the Hebrew Book:

Notes Source: Vopldeshcheri Iudeiskoi, S.-Peterburg 1803.

המקור באותיות קיריליות.

Original Language רוסית

עברית

המחבר מציין כי הספר יצא תחילה ברוסית, והוא תרגמו לעברית לבקשת היהודים

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know