קול שחל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול שחל: שירי השירים
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol shaḥal: shire ha-shirim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

ראו אצל בן-מנחם, נפתלי. תשכ"ט. 'קול שחל, שירי אפרים לוצאטו, אזמיר [ברלין] תק"ן'. קרית ספר, 562-561. לטענתו, סטנוב מצא כתב יד ישן וחשב שהוא אלה בני הנעורים של הרמח"ל (משה חיים לוצאטו), אך למעשה מדובר במקור עלום אחר.

ישנן שתי מהדורות שונות. על המהדורה המוקדמת יותר רשום שנת שירו (תקט"ז), וזו טעות, ואי אפשר לדעת מתי יצא לאור. המהדורה הבאה היא מתק"ן, ובה תיקן סטנוב את שגיאתו ולא ייחס את הספר עוד לרמח"ל, אלא לאפרים לוצטו, וגם הוסיף לו שיר שבו משבח הרמח"ל את ידידו אפרים לוצטו על שיריו.

Name of "old text": 
ואלה בני הנעורים
Author of "old text": 
Luzzatto, Ephraim - לוצטו, אפרים
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
1790
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ שנת ושרים כחוללים

Angabe des Druckortes auf Titelseite: Ismir

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

"התנצלות המגיה", בעמ' האחרון.

סטנוב טוען כי היתה פנייה אליו במכתב מטעם "אצילי בני ישראל" לשמר את כתב היד הנדיר של הרמח"ל, אבל הטקסט היה הרוס למעשה, והוא מודה כי ערך אותו באופן מעמיק. ההפנייה כאן לרמח"ל קשורה למהדורה הקודמת המתוארת אצל בן-מנחם, נפתלי (ראו כאן "מקורות אשר שימשו לצורך השאלון")

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
34, [1] Bl. לד' דפים [1] דף (אך המספור הפנימי מבולבל)
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

יעקב חי חפץ מצויין בדף שמסומן כדף י', ומופיע שיר מספד לכבודו.

אורי מורפורגי מצויין בדף שמסומן יח', וזהו שיר לרגל חתונתו עם רבקה.

יצחק מרפורגו מוזכר בדף שמסומן כיט', וזהו שיר לרגל הולדת לו 3 בנות עם אשתו מלכה.

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אורי מורפורגי
German Name: 
אורי מורפורגי
Hebrew Name: 
יעקב חי חפץ
German Name: 
יעקב חי חפץ
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק מרפורגו
German Name: 
יצחק מרפורגו
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
ישנם שירי אהבה/התאהבות מובהקים ואפילו שירי חשק (ראו "על הרופא נופל ברשת האהבה" ולמולו "על התלאה אשר מצא החשק להלחם בו" (הדף מסומן ט', אבל מופיע לפני יד'). שיר על רופא אליל ורופא המסתמך על הטבע מופיע בדפים המסומנים כב'-כג'. ההערות של סטנוב על השירים כוללת במקרה אחד התייחסות לאסטרונומיה (ראו דף כה').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 892.412 לוצ
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

בן-מנחם, נפתלי. תשכ"ט. 'קול שחל, שירי אפרים לוצאטו, אזמיר [ברלין] תק"ן'. קרית ספר, 562-561.

Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, מהלמן

892.412 לוצ

Notes: 

טק

AK: Isaak Satanows als sehr mangelhaft kritisierte Ausgabe von Efraim Luzattos Gedichtsammlung Ele bene ha-ne'urim (London 1768) nach: http://www.steinheim-institut.de:50580/projekte/haskala-katalog/frame1.htm

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Author