קול שמחה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול שמחה: חובר לכבוד החתן ... שמחה בונם בן ... דניאל ... ביום חתונתו ... עם ... צפור בת ... אייזק דעסויא
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol simḥah: ḥubar li-khevod he-ḥatan ... Simḥah Bunem ben ... Daniʾel ... be-yom ḥatunato ... ʿim ... Tsipor bat ... Ayzeḳ Desoya
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: כל צפור טהרה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ד ד' כולל שער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

השירים לכבוד החתונה משולבים במעין סיפור על המשתה שנערך לכבוד האירוע ועל קבוצת משוררים "יודעי מלאכת השיר ומביני מדע בחכמת המשל והמליצה" שחיברו כביכול באופן ספונטני שירים לכבוד החתן והכלה.

Topics
Notes: 
צעיר המשוררים הקמים (ע"פ סיפור המסגרת - ראו אצבע "מודלים") לברך את הזוג אומר כדברים הבאים, כנגד שניים מן המשוררים שנשאו דברים לפניו: "מדוע שבחתם את הכלה בטוב תארה ויפי' ועזבתם טוב לבבה וכשרון מעשי'. ואם אמנם היופי שבח לאשה הנה הוא כאין וכאפס נגד המדות החמודות. וכבר אמר המלך החכם בספר משליו שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל..." (עמ' ג) לאחר מכן נשאו חרוזים עם פסוקים מתוך "אשת חיל", ובשבח האישה המשכלת.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0= 31 V 149
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 0= 31 V 1494

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author