קול שמחה, או, נצוח החכמה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול שמחה, או, נצוח החכמה
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol simḥah, o, Nitsuaḥ ha-ḥokhmah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ שנת בקס"ת סופר לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[30] ע'
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמ' [1] פונה המחבר אל ידידו החתן, ובשער הספר פונה במעין הקדשה ל"קארל קעניגסבערג" (אולי שם נוסף של יעקב קעניגסבערג?)

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
קארל קעניגסבערג
German Name: 
קארל קעניגסבערג
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

שיר הזדמנות - לרגל חתונתם של יעקב בנו של דוד קניגסברג, ושרלוטה בתו של שלמה הירץ.

המחזה הוא אלגוריה, ומופיעות בו הדמויות הבאות: חכמה, תבונה, זריזות, סכלות, קנאה, כבוד, עושר, הבל ויגון.

Topics
Notes: 
במחזה האלגורי יש עימות בין החכמה לבין הקנאה והסכלות שרוצים להזיק לה, ולבסוף החכמה מגרשת אותם מביתה. המחבר מאחל לזוג הנישא שיגרשו מביתם את המדות הרעות: "והכוונה בזה הסיפור בנשואין הזווג השלם הזאת בי בם תמצאנה מדות הגונות אשר בו, הם אשר גרשו מביתם הסכלות והבלי העולם קנאה ויגון..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

המחבר לא מציין את קהל היעד שלו, אך ניתן להבין מן השימוש בעברית כי הוא פונה לקהל יהודי כללי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 2003 A 1779
References and bibliography
Copy of book used: 

R 8= 2003 A 1779

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 2003 A 1779

תאריך ההוצאה בגימטריה: ב'ק'ס'ת' סופר [תקס"ב]

חמו"ל

20 ס"מ

מחזה בחרוזים בשלוש מערכות.

בסוף ההקדמה שמו הבדוי של המחבר: אהרן שמי אבינרי זכרי.

Per.Sub. קניגסברג, יעקב בן דוד

Bibliography of the Hebrew Book:

בסוף ההקדמה חתימת המחבר: "אהרן שמי אבינרי זכרי" (שם בדוי). בשם זה חתום המחבר גם בספרו "שיר נפלא", ווין תקס"ד.

מחזה בחרוזים בשלוש מערכות, כל אחת בת שבעה חלקים.

"כת המשוררים": חכמה, תבונה, זריזות, סכלות, קנאה, כבוד, עושר, הבל, יגון.

בסוף: שיר לכבוד החתן והכלה.

Collection (אוסף פרטי)

Added personal author [קניגסברג, יעקב בן דוד (אודות)]

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author