קונטרס מספר הזהר חיבורא תניינא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קונטרס מספר הזהר חיבורא תניינא
Title of the book in Latin characters: 
Ḳunṭres mi-sefer ha-Zohar ḥibura tinyana
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

ראו חלון "אישים מוזכרים" באצבע סעיף "הסכמות"

Name of "old text": 
ספר הזהר
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם "ספר אגרת הקדש"

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

'שו"ת מטפחת ספרים" (דפים כה'-עד עמוד אחרון בספר) - כאן מגן סטנוב על הקבלה, וטוען כי אין בה סתירה לתורה ולחוכמה:"... סוף דבר כל חכם יבין מדעתו שבהיות דברי הס' הזהר כינים ואמיתיים בבחינת עצמם מעירים ומעוררים היראה והאהבה בלב הלומדים..." (עמ' אחרון).

Number of pages in the book: 
כה ד’, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
13
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

ההסכמות, ההערות וקטע סיום הספר בעברית. כמו כן, קטעי הטקסט בארמית משולבים במשפטים בעברית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

יוסף אב"ד פפד"א מתאר בהסכמה כיצד סטנוב הגיע אליו עם "מגלת סתרים כתוב ספרדי ומתורגם ארמי... כעין ספר הזהר והדברים עתיקים ואמר שכן מצאם בבית הספרים של אחד המלכים, ואבינה בדברים וארא כי הם שוני הענינים... וקצתם בנתיבות החכמה יהלכון ואחר כל מחקר יחקורון... אך לא ידעתי מבטן מי יצא הדברים ואולי המביא עצמו כתבם כי ידעת את האיש ואת שיחו שהוא ממגנבי דברי' אך חלוק מהם בהיות שכל מגנבי דברי' גונבים משל אחרי' ומייחסים לעצמו וזה גונב משלו ומייחסם לאחרי'...". בהסכמה השניה של חיים מצאנז כתובים דברים דומים. בשולי העמוד נרשם:
"(יתר הסכמו' משלומי אמוני הגאוני' יודפסו בגוף הספר)". לא ראיתי הסכמות אלה, אבל אולי הם מסתתרות בגוף הטקסט הארמי.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
חיים מצאנז
German Name: 
חיים מצאנז
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר כתוב ארמית ולכן התקשתי לקרוא אותו ולעמוד על נושאים נוספים שמופיעים בו. בהערות השוליים שהוסיף סטנוב בעברית יש שימוש בחומרים דומים לאלה שעשה בספריו האחרים, ואף מצטט ב"משלי אסף": "ראשית מחקר פליאה"(דף כד'), ומשתמש בדוגמה של הפריזמה: "טבעת הספי' שמן חסד עד מלכות רומזים לשבתעת הגוונים בסידרם הנראה בכלי הזכוכית המוכן לכך פרי"זמה בלע"ז והוא מתחיל באודם ומסיים בתכלת כאמור." (דף כד').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

העיסוק בקבלה והשימוש בארמית מכוונים לקהל יעד זה, אם כי לא מצאתי אמירה מפורשת בהסכמות על כך.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
אוסף שולםR 1302 ;R 8= 23 V 12521
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית
אוסף שולם
R 1302

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 23 V 12521

בלאומית העברית רשומה ההערה הבאה:
זה חקוי של ספר הזהר המיוחס לר’ שמעון בר יוחאי.

תאריך ההוצאה בגימטריה: כ'ז'ו'ה'ר' ה'ר'ק'יע [תקמ"ג].
21 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

בשער: בשנת והמשכילים יזהירו כ'ז'ו'ה'ר' ה'ר'ק'יע [תקמ"ג!], אך נראה שיש לחשב גם את האות י. עי': שמואל

ווינער, קהלת משה, עמ' 418, מס' 3451.

בראשי העמודים: זהר. בראשית.

הספר פותח: "ר' יצחק פתח", והוא כולל דרושים על פרשת בראשית, תזריע וחקת.

דף כד,ב-כה: "שו"ת מטפחת ספרים... השגות... מו' יעבץ על ספר הזהר הישן [בספרו מטפחת ספרים, אלטונא תקכ"ח]... והיתרם... הצגתי פה שמץ דבר מנהם... יצחק הלוי".

נדפס ונכרך עם ספר אגרת הקדש, המיוחס לרמב"ן, ברלין תקנ"ג. עי': גיקאטיליה, יוסף בן אברהם.

. ועי' פירסט, BJ, III, עמ' 253; רוזנטאל, יודע ספר, עמ' 345, מס' 1768.

Approbations הסכמות: ר' יוסף [תאומים] אב"ד דק"ק פפד"א [פרנקפורט דאדר]; ר' חיים [ב"ר מנחם נחום]

מצאנז, כו אייר תקמ"א.

Added personal author [אמדן, יעקב ישראל בן צבי הירש]

Additional Personal Name גיקאטיליה, יוסף בן אברהם

חיים [ב"ר מנחם נחום] מצאנז

תאומים, יוסף בן מאיר

אמדן, יעקב ישראל בן צבי הירש

משה בן נחמן (רמב"ן)

שמואל ווינער

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editions
Year of edition: 
תקמ"ג
City of edition: 
Year of edition: 
תשנ"ג
City of edition: 
Changes in this edition: 
דפוס צילום