קונטרס קורי עכביש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קונטרס קורי עכביש: והוא חבור ... להציל את נפשו ממוקשי משיגיו אשר השיגו על ספר צהר התיבה נחמד
Title of the book in Latin characters: 
Ḳunṭres ḳure ʿakavish: ṿe-hu ḥibur ... le-hatsil et nafsho mi-moḳshe masigaṿ asher hisigu ʿal Sefer Tsohar ha-tevah neḥmad
Text is presented as original: 
Yes
Is there information to contradict this? 
Yes
Expanded in new edition? 
Yes
New edition
General notes: 

ישנה מהדורה מוקדמת יותר של הספר: 1744.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקיז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[46] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

פולמוס: הספר יוצא נגד מכפישי ספרו של הנאו, "צוהר התיבה". כדבריו בהקדמה: "חכם אחד בק"ק פראג... מאסף אליו תלמידים רבים" ומלמדם את תורת הדקדוק, "כדי לעשות לו שם כאחד הגודלים אשר בארץ. ולהשקות את העדרי' עדרי צאן קדשים היה שואב מים חיים מן הבאר אשר כריתי לי כל למודו היה בספר צוהר התיבה אשר חברתי. וירפוש את המים ברגלו רגל גאוה אחרי שתות מהם לרוות את צמאו... בכל מקום אשר לא ירד לסוף דעתי ונעלם ממנו ולא ידע איזה דרך ישכון אור החכמה תלה החסרו בי... ר' מאי"ר שמו רוד"ה ב[...]". תלמידיו של ר' מאיר העבירו אליו השגות ששמעו אצל המורה, והוא שמע דברים נגד חיבורו גם מפיו של איש אחר. "לכן הציקתנו רוח בטני להראות סכלותם ודעתם המשובשת ושגגתם העולה זדון פן ישתו התלמידם הבאים אחריהם... על כן ערכתי מלין בצדקתי החחזקתי ולא ארפה"

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בכותרת: החיבור מובא "תחת מכבש הדפוס כדי להפיק תשוקת התלמידים אשר נדב לבם אותם לקרבה אל מלאכ' חכמת הדקדוק".
כדברי המחבר בהקדמתו: "אני אומר על חבורי ספר צוהר התיבה שהוא מלא חכמה ומדע בו יתענג הקורא המשכיל וימצא מרגוע לנפשו. והאנשים האלה ברוע תכונתם ושלהבת קנאתם עלה באשם ותעל צחנתם לשום כל מגמתם להחשיך צוהר זוהר התיבה ולסלף דברי צדק... ואליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם שמעו נא חכמי האזינו אנשי מדע חלילה לי מהחדל מלהודיע אתכם את אשר העליתי ואשר הבאתי בספר הנכבד ההוא הוא ספר צוהר התיבה..."

Production
Contacts with other people: 

ראו אצבע בחלון "מודלים".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0= 25 V 14326
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

מהדורה ראשונה: 1744, להחליט אם להוסיף מהדורה זו במקום.

בקטלוג רשום: "מקונטרס ו’ והלאה נעשו קורי עכביש לקורות ארזים"

עותק בספריה הלאומית: R 0= 25 V 14326

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Hanau, Salomon - הנאו, שלמה זלמן
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתיחה