קורות העתים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קורות העתים א: ממקום שהשארית ישראל סיים ... משנת התק"א ... עד שנת התקס"א
Title of the book in Latin characters: 
Ḳorot ha-ʻitim 1: mi-maḳom sheha-Sheʼerit Yiśraʼel siyem ... mi-shenat 501 ... ʻad shenat 561
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

הספר יצא בשני גירסאות: עברית ויידיש

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
פד' ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן שפיץ (אב"ד פרוסטיץ)
German Name: 
אהרן שפיץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנעט, מרדכי (רב מדינת מעהרין)
German Name: 
בנעט, מרדכי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל חיים דייטש
German Name: 
ישראל חיים דייטש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה מינץ מבראד (אב"ד ור"מ דק"ק אובין)
German Name: 
משה מינץ מבראד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי יהושע הלוי איש הורוויץ (אב"ד טריביטש)
German Name: 
צבי יהושע הלוי איש הורוויץ
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
ספר עוסק בהיסטוריה של אירופה משנת 1741-1810 - תיאור מדינות פרוסיה, פולין, צרפת ועוד - שליטיהן והמלחמות שניהלו. יש דגש על מצבם של היהודים במסגרת אירועים אלה, כגון, הגיוס הכפוי לצבא באוסטריה בתקמ"ח (דף ל'-לא'), הוא כולל צווים ומכתבים הנוגעים לענייני היהודים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Censorship: 

חותמת הצנזורה מופיעה בעמוד השער

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R69 A 1766
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:
R69 A 1766

Notes: 

טק:

המחבר כתב טקסט מקביל ביידיש שיצא באותה השנה,
בשם:
צייט געשיכטע ערשטער טהייל זאוואהל יידישע אלס וועלטליכא בעגעבענהייטן פאם יאהרע ת"ק"א (ווא דער שארית ישראל אויף הערט) ביז ת"ק"ס"א וואהרהאפט אונד אומשטענדליך בעשריבען

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author