ראשית למודים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ראשית למודים א
Title of the book in Latin characters: 
Reshit limudim 1
Text is presented as original: 
Yes
Is there information to contradict this? 
Yes
References: 

קוגמן 2000

Expanded in translations? 
Yes
Text is presented as a translation? 
No
Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
Type of original text: 
Title of the original text as it appears elsewhere: 
Naturgeschichte für Kinder
Year of publication of original text: 
1778
Original publisher: 
Place of publication of original text: 
Name of author of the original text as it appeared originally: 
Georg Christian Raff
General notes: 

ספרו של רף כולל 718 עמודים העוסקים בשלוש ממלכות הטבע, ואילו הטקסט שעובד על פיו לראשית למודים כולל רק 85 דפים. כמו כן, קטעי טקסט מסויימים המופיעים בראשית למודים אינם מצויים בטקסט של רף, ויש גם סטייה בפרטי מידע שונים יחסית לרף. ככל הנראה, הסתמך לינדא על Naturgeschichte für Kinder באופן מרכזי, אך לא באופן בלעדי. ללא ספק השתמש לינדא במקורות נוספים לחיבורם של הפרקים האחרים של ראשית למודים העוסקים באסטרונומיה, מטאורולוגיה, גיאוגרפיה ועוד, שאין להם מקבילה בטקסט של רף.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

ראשית למודים - חלק ב'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1788
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
18 גראשן
Notes: 

מחיר הספר לא רשום על גביו, אך מצויין ברשימת בקורת עליו שהתפרסמה בהמאסף
תשרי תקמ"ט, כד' (של יצחק אייכל) - 'מקחו י"ח גדולים'.

Editions
Total number of editions: 
4
Last known edition: 
לבוב 1869
References: 

IUL

Year of edition: 
תקנ"ט
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1821
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1869
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

אחרי הקדמת המחבר הראשונה מופיע תיאור עשרת השערים שבספר ונושאיהם.

Number of pages in the book: 
[18] קנט [2]
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

לינדא פונה פנייה נרגשת לרעו ליב סג"ל ומבטא את רחשי הידידות כלפיו. הוא מציין את שמו של אביו של ידידו - התורני... זלמן סג"ל.

ליב במהר"ז סג"ל, אגענט בחצר בן המלך מענגללאנד הרצאג פאן יארק, Hannover

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

ב"בשורת ספרים חדשים" שפרסם לינדא בהמאסף תקמ"ח, טו'-טז', רשום כך:
מקח הספר יהיה לאנשים אשר יבואו על החתומים א' גדול בעד באגן אחד, וישולם אחר קבלת הספר תחת אשר לאיש זר לא ימכר כי אם בעד ח"י פשיטים... המאסף החתומים יקח אחד על עשר עבור טרחתו..."
לא מופיעה רשימת חותמים על ספרו של לינדא, ולכן אי אפשר לדעת אם בסופו של דבר אחר נדפס הספר בתמיכה של חותמים מראש.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ליב במהר"ז סג"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

המאסף:
תקמ"ח, טו'-טז' (כולל תיאור העלויות שלו)
תקמ"ט, כד'-לב'
תקמ"ט, צג'-צה'

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /8= 35 V 1708
Tel-Aviv University Library: 
מרכזית CT לינ 892.481
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קלונזנר 1930; קרסל 1965; קוגמן 2000

Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת ת"א: 892.481לינ (גדלים על פי עותק שבתל אביב, מהלמן: 892.481לינ)

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Translator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Bloch, Marcus Elieser
Preface title: 

דברי האדון הרופא החכם החוקר הטבעי המפואר

Number: 
2
Writer of preface: 
Herz, Marcus - הרץ, מרכוס
Preface title: 

מכתב מהאדון הרופא החוקר הפילוסוף הטבעי המפואר האפראטה ופראפעסאר

Number: 
3
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Preface title: 

מליצת החכם השלם המליץ המפואר

Number: 
4
Writer of preface: 
Lindau, Baruch ben Jehuda Löb
Preface title: 

הקדמת המחבר