רודף מישרים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
רודף מישרים: ... נגד ... דברי מישרים
Title of the book in Latin characters: 
Rodef mesharim: ... neged ... Divre mesharim
Textual and cultural sources for the book
Motto: 

"האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חשך לאור/ __ לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר:/ _חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים:/ _גברים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר:/ _יקי רשע עקב שחר וצדקת צדיקים יסירו ממנו"
ישעי' ק' ה' פ' כ', כ"א, כ"ב, כ"ג

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
ג' בש
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
הספר הקצר נוקט עמדה בפולמוס על מבטא עברי שהתנהל בקהילת אמסטרדם. המחבר מגן על מחבר הספר אמרה צרופה. עברנו על הספר "מבלי מצוא בו שום עוול או שום ניצוץ מינות ח"ו". "בחור חמד יודע מבין ומשכיל הוא, ירא אלהים וסור מרע, בר אירין ובר אובהן, זהיר במצות קלות כבחמורות, ולא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, מה לו ולהאיש אשר עלה שמו על שפת המח"בלים האלה... אולי חשבו זאת החמורים הללו בעבור שהמחבר עוסק בחכמות ותשבורת והמדידה אשר כל יודעיהן כפעם בפעם יאמרו פלוס או מינוס???... מדוע לא ילכו על ארבע כשאר בהמות יער או על גחון כנחשים השרפים?" דומה כי <ins>המבקרים גינו את הלימוד מתוך אברבנאל וחובת הלבבות, והמחבר מתקומם נגד זה</ins>. "מי שמע כזאת החוצפה לקרוא למוד אברבנאל בשם מעשה מינות... אכן בוודאי לא למוד האברבנאל, ולא מבטא לה"ק, לא קנאת ה' צבאות, ולא חפץ האמת עוררם משנתם, אבל היטב חרה להם כי למד הבחור ספר חובת הלבבות בפני כל, ועל ידי זה כל איש יוכל להבין כי האנשים החטאים האלה אינם עושים כחובתם ועושים מלאכת ה' רמיה, לשונם חלקלקות ודברי חנופה ידברו והמה רכיל יהלוכו... נמשלו כבהמות נדמו. ע"כ חרה להם כי העיר ה' את רוח איש ישר ללמד לעם דעה להבין ולהשכיל". להגנת המבטא הספרדי מביא אסמכתאות רבניות.
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 75 A 1687
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 75 A 1687

לפי וינוגרד, הספר עוסק ב"ניקוד".

הוא חלק מ"פולמוס בעניני המבטא אשכנזי וספרדי".

למחבר ספרים נוספים מעבר לתקופה שלנו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author