רוח נכון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
רוח נכון: אותות ומופתים
Title of the book in Latin characters: 
Ruaḥ nakhon: otot u-moftim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

Alexander Pope, אלכסנדר פופ

References: 

קלויזנר, א', עמ' 310.

Motto: 

כי כן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. ושרשות הגבראים איש על מקומו יכינם. וקשר זן אל זן ואיש לאיש יחדו המספרים כבוד אל ומעשי ידיו.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1792
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[15] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בשני מקומות ישנו ציור של פרח

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
[3], [15]
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

אין הרב כותב הסכמה של ממש. מאחורי עמוד השער ישנה הודעה בזו הלשון: "להודיע ולהודע - טרם יצא החבור הזה לאור הדפוס היה ביד הרב הגדול אב"ד ור"מ העומד על התורה בק"ק העיר הזאת כמו' צבי הירש נר"ו וקרא אותו עד תומו. ולולי גמר אמר לבלתי תת הסכמתו להדפיס איזה ספר שיהיה בל ישא פני דל ובל יהדר פני גדול היה מסכים על ידי יען לא מצא בו דבר לא נגד הדת ולא נגד חז"ל (?) כי כולו הנובע (?) על אדני האמת וברשיונו ועל פיו אני כותב המודעה הזאת לעיני כל ישראל."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער כתובה הקדשה בשירה, הפותחת במילים אלה:

"אשא תשורתי אל קירות לבבי אל הדום רגלי הגביר המרומם תפארת חכמים והדרת נבונים כה"רר

דוד פרידלענדר יצ"ו.

ידעתי כי רוחך בעים,

כי קט רוחי אף כי נכון.

אך כיובל הולך אל ים

עדיך בא ולך יכון.

קח, דוד, מנחתי, ובמו יותן

לב הנותן תשעה לא המתן."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

קלוזנר: הקדיש ספר רוח נכון לפרידלענדר. היה מקורב אליו מאד, ופרידלענדר תמך בו.

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 V 4344
Tel-Aviv University Library: 
רומ JA 892.412
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב (אוסף יפה)

Notes: 

לפי לחובר, תולדות הספרות העברית החדשה, 1, עמ' 109, רוח נכון עוסק ב"הרמוניה העולמית והאחדות השלטת בבריאה - שיר פילוסופי-אסתטי, שרוחו של הפילוסוף ג'ורדנו ברונו הוא הרוח הנכון השולט בו".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author