שבע פרקים הראשונים של ספר מלות ההגיון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שבע פרקים הראשונים של ספר מלות ההגיון
Title of the book in Latin characters: 
Shevaʻ peraḳim ha-rishonim shel sefer milot ha-higayon
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
General notes: 

תרגום ופרשנות לחלקו הראשון של ספר מלות ההגיון לרמב"ם.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

המתרגם מסביר בהקדמתו (עמ' [7]) כי דברי המבוא שהוא מביא "אויס דען ריינען קוועללען יאקאב,ס קיזוועטער,ס אז"ו שעפפ'טעט", וכי הוא "אין איינעם פאפולערען געמיינניטציגען געוואנדע היעלטע, אונד דעם מלות ההגיון אנווענדבאר מאכטע".
הוא גם מוביא הסבר על המושגים המופיעים בספר (כוח המחשבה, החושים, האנסטינקט, ועוד).

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1805
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8], 160 ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בהקדמה, עמ' 8 - 9, 39,57 ישנם שני איורים פשוטים ובסיסיים ביותר.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

ברוך ייטלש מדגיש את תועלת הספר והתרגום ל"בחורים אשר לא הורגלו בדרכי למודים האלה". הוא משבח את מלאכת התרגום ומדגיש את מעלותיה של "חכמת ההגיון". יהודה ייטלש עוד מוסיף: "למען יוכלו המלמדים לערוך דבריהם לפני התלמידים בשפה ברורה", ופונה בקריאה אל "אחי המכירים אותי! למלאות ידיכם אחרי... נא אל תמנעו עצמיכם מן ההגיון, הביאו ברכה בבתיכם!"

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער, תחת הצנזורה:
"מנחת תודה אל כבוד אד"מ ורבי בתור' ובחכמ' ה"ה הרב הגדול חריף ובקי החכ' הכולל המפורסם מוה' ברוך נרו בעל המחבר ספר טעם המלך ולאשתו היקרה הגבירה והמהללה והמשכלת מ' פראדל תי' חלף הטוב אשר גומלים אתי מיום בואי פראג הבירה ועד עתה"

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ייטלש, ברוך
German Name: 
Jeitteles, Baruch (Benedict)
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ייטלש, יהודה
German Name: 
Jeitteles, Juda
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

כדברי יהודה ייטלש בהמלצתו, התרגום והביאור יועילו למלמדים בבואם להסביר את הדברים לתלמידיהם. רבים מבין המלמדים "אשר חתרו ים ההגיון ולא יכלו להמליץ לזולתם, והנה עד עולמי עולמים נשאר למודי הספר הזה במוחיהם היגיון סלה, מאין הבין לאחרי' בלעגי מעוג בשפתם, נלעג לשון אין בינה, ורק על ידי ההעתקה הזאת יושג התכלית המבוקש ללמוד וללמד ובפרט על ידי שהציג המעתיק לפני פתח כל שער ושער את למודי הלאגיקא אשר אסף מספר חכמי העמים יובנו דברי הרמב"ם יותר ויותר"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S22V13053
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

Kestenberg-Gladstein 1969

IUL

ספרייה לאומית: 22 V 13053 (ועותקים נוספים).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Hirsch, Isaac - הירש, איצק ליב
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

אל בחורי חמד! שטאטט דער פאררעדע!

Number: 
0
Writer of preface: 
Hirsch, Isaac - הירש, איצק ליב
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

איינלייטונג

Number: 
0
Writer of preface: 
משה מדעסויא (מנדלסון, משה)
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמת המפרש