שדה תבונה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שדה תבונה
Title of the book in Latin characters: 
Sadeh tevunah
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקכז
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

פיינר, יהודה הורוויץ, עמ' 151: "שני דפים מודפסים של אפולוגטיקה מרה שהודבקו לכמה עותקים של הספר".
לכן, אין שנת/מקום הוצאה או פרטים נוספים, אין עמוד שער.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ב ד'
General Notes: 

עותק מצולם - אין אפשרות למדוד גודל.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

לפי פיינר, יהודה הורוויץ, עמ' 151, חיבור זה משקף את תחושתו של הורוויץ כנרדף על דעותיו. "בדפים אלה... יצא הורוויץ להגנתו בפני מתקיפיו, ובתחושה של מי שנעשה לו עוול ולא ירדו לסוף דעתו דחה את הביקורת מכל וכול וטען להיפוכם של דברים - שבספרו יצא להגן על האמונה, ו'לא עשיתי בית אלקים למערת פריצים'."

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
97L171
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (שני דפים מצולמים)

Studies about the book: 

פיינר, יהודה הורוויץ

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL

עותק בספריה הלאומית: 97L171

חיבור זה הינו "תשובתו [של המחבר] למבקרים את ספרו עמודי בית יהודה"

פיינר, יהודה הורוויץ, עמ' 151: "שני דפים מודפסים של אפולוגטיקה מרה שהודבקו לכמה עותקים של הספר". חיבור זה משקף את תחושתו של הורוויץ כנרדף על דעותיו. "בדפים אלה... יצא הורוויץ להגנתו בפני מתקיפיו, ובתחושה של מי שנעשה לו עוול ולא ירדו לסוף דעתו דחה את הביקורת מכל וכול וטען להיפוכם של דברים - שבספרו יצא להגן על האמונה, ו'לא עשיתי בית אלקים למערת פריצים'."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author