שורש דבר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שורש דבר
Title of the book in Latin characters: 
Shoresh davar
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

למעשה זהו נספח של "זכר רב", אותו ערך פולק עצמו.

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1801
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: אשרי כל ירא ד'

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
11.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

ספר עזר שאמור לשמש כנספח לספרו של אותו יוצר - "זכר רב" (בעריכתו). הספר מורכב כולו מרשימת שורשים ולצדם הפניה למקום ב"זכר רב" בו מופיע השורש.

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 50 A 231
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

כרוך עם: זכר רב [שהודפס ב- 1790, לפי עמוד השער]

ספרייה לאומית: S 50 A 231.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author