שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א
Title of the book in Latin characters: 
Siḥah ben shnat 1800 u-ven shnat 1801
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון.

References: 

עמ' 16 וכו'

לפי ורסס, השכלה ושבתאות, עמ' 79, "ניכר... כי המחבר הוא חסיד מושבע של מנדלסזון: אופייני ליחסו זה הוא דרך השימוש בדעותיו, כהוכחה ניצחת ..."
קסטנברג-גלדשטיין, מי היה מחבר..., עמ' 570, מציינת כי למחבר היתה זיקה לר' יחזקאל לנדא (על סמך ציטוט בעמ' 28 בספר).

Motto: 

"הם קנאוני בלא אל - כעסוני בהבליהם: - ואני אקניאם בלא עם - - - [דברים ק' ל"ב פ' כ"א]"

Volumes
Number of volumes published: 
1
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקס
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1800
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת ההדפסה כפי שהיא רשומה בשער הספר: "שנת אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה לפרט קטן"..

רמזים למקום ההדפסה ולשם המחבר נרשמו בכתב יד בעותק אשר באוסף שלום, בספריה הלאומית:
"על פי עדותו של ש. כהן בבכורי עתים 1822?"

"המחבר: ר' יהודה ייטעלש (1838 - 1773)"

"לא! אלא אחיו ברוך בן יונה ייטליש 1762 - 1813) ועיין רות קסטנברג-גלדשטיין ב"קרית ספר" כרך א' (תשכ"ה), עמ' 569-570."
"ומ. סמט בק"ס מז (תשל"ב), עמ' 278 תומך שוב פעם בדעה הקודמת, מפני שעדותו של ש... כהן נכתבה בימי חייו."

"נדפס בברין על פי פטר בער
P. Beer, Sulamith II, 1, p. 60

יש לציין כי מאחורי עמוד השער ישנו אישור מן הצנזור החתום בפראג, ספטמבר 1800.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
36 ע'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

סוגי אותיות: הקטעים המעטים בהערות השוליים שמופיעים בגרמנית באותיות עבריות, מופיעים באותיות צו"ר.

Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
בדיאלוג דימיוני, שנת תק"ס היוצאת מספרת את קורות "אנשי הכת" (הפרנקיסטים) ל"אחותה" שנת תקס"א. באמצעות סטירה אנטי-פרנקיסטית זו יוצא המחבר במאבק נגד קבוצת "מאמינים" פרנקיסטים, שיצאו בחלקם מתוך שורות ההשכלה. חינוך: בהערתו הראשונה כותב המחבר: "הרבה יש לדבר על רוע ענין חינוך הבנים בזמננו... בכל העמל וסיגיעה אשר טרחו כותבי ספריה לכתוב בענין הזה, ... עוד הרעו לעשות... גם המורה או המלמד, אין העון תלוי בו, כי אם האשמה על האבות..." (עמ' 2-3). הוא מגנה את השימוש הבלתי אחראי במונח "אאופקלרונג" (עמ' 3)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 79 A 4511
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ורסס, השכלה ושבתאות:
שמואל ורסס, השכלה ושבתאות, תולדותיו של מאבק, ירושלים תשמ"ח.

קסטנברג-גלדשטיין, מי היה מחבר...:
רות קסטנברג-גלדשטיין, מי היה מחבר ה"שיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א"?, קרית ספר מ (תשכ"ה), עמ' 569 - 570.

קסטנברג-גלדשטיין, היהודים בארצות בוהמיה.

Copy of book used: 

עותק ב"אוסף שלום", הספריה הלאומית [מס' קטלוגי: 5436].

Notes: 

יש להוסיף פרטים ביוגרפיים על המחבר. רצוי להעזר בספרה של קסטנברג-גלדשטיין.
יש לבדוק עמ' 17 (הערה 10) ועמ' 33 (הע'17), שם מצטטת ספרים של מנדלסון (ירושלים, מתוך התרגום לעברית בתוך ת' רבנו החכם...)
יש לבדוק: אישים מוזכרים

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author