שיחה בעולם הנשמות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיחה בעולם הנשמות: בין הרב ר' דוד קמחי ובין החכם ר' יואל ברי"ל. כוללת שלשה מאמרים ... בדקדוק לשון עבר הוצאה לאור
Title of the book in Latin characters: 
Siḥah be-ʿolam ha-neshamot: ben ha-Rav R. Daṿid Ḳimḥi u-ven he-ḥakham R. Yoʾel Bril. Kolelet sheloshah maʾamarim ... be-diḳduḳ leshon ʿever hotsaʾah la-or
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1811
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

"תודת המחבר לאהליו"(בסוף הספר, בדפים לא ממוספרים [2-3]): טקסט מליצי המהלל את האל ואת התבונה.

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

ראו הקדמת המחבר

Number of pages in the book: 
[5] עמ', לח' דפים, [3] עמ'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

שם ההוצאה ומקום ההוצאה נרשמו בגרמנית באותיות גותיות.
רישום של הצנזורה בעמ' [4-5] מופיע בשפה הלטינית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הרב דוד קמחי ויואל ברי"ל משמשות כדמויות בספר
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Censorship: 

ראו עמ' [4-5]

General notes
General notes: 

ראו הקדמת המחבר

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 4175
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 892.42 זיל
References and bibliography
Copy of book used: 

ת"א, מהלמן:

892.42 זיל

(עותק זה כרוך עם ספר נוסף בשם "צדק ורשע" של זילבשטיין, רדלהיים תקס"ג. בדקתי בספרייה לאומית את העותק ששם, וראיתי כי מדובר בצילום מהדורה זו. במהדורה שבלאומית חסר עמוד שער. גדלי הספר הם על פי המהדורה המקורית הנמצאת בלאומית
R 8= 35 V 4175).

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת חיפה תחת הסיגנטורה:
PJ4556.L4

ורשומה ההערה:
19 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

שיחה, כביכול, בין שני מדקדקים, על שימושיהם השונים של בנייני הפועל, במטרה להרחיב את שימוש הלשון מעבר לצורות הפעלים שבמקרא.

Additional Personal Name דוד קמחי

ברי"ל, יואל בן יהודה ליב

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Editions
Year of edition: 
1811
City of edition: 
Year of edition: 
1849
City of edition: 
References: 
בשם חדש: מחקרי לשון, עם הערות ותוספות של אד"ם הכהן לבנזון (ספריית ת"א, מהלמן, 492.408 לוי)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwysohn, Salomon - לוויזון, שלמה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"דברי המוציא את השיחה לאור" (עמ' [1-3]): המחבר פונה אל "אנשים חכמים ונבונים יודעי בינה" (עמ' [1]) שאוהבים את השפה העברית. מטרתו לבאר את השפה העברית בשלושה תחומים: 1. שמושי בניני הפעלים, להם הקדיש את המאמר הראשון; 2. שמות הפעולה הנמצאים בספרי הקודש; 3. ביאור מילים ארמיות הנמצאות בספרי הקודש.

Notes: 

"שיחה בעולם הנשמות", דפים א'-ג': סיפור מסגרת הכולל פגישה דמיונית בעולם הבא (?) בין נשמתו של ר' קמחי ויואל ברי"ל. מתוארת פגישה נרגשת לאחר פרידה. השניים עולים לפיסגת הר כדי לנאום ל"נפשות המשכילים האוהבות לשיח ולמשוע כל דברי חכמה" (דף ב'). שאר הספר הוא לכאורה הדיון של השניים בנושאי דקדוק לשון עברית.