שירים ורננות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירים ורננות: לחנכת בית הכנסת החדשה אשר בנו רעים אהובים הנקראים בשם חברת אחים
Title of the book in Latin characters: 
Shirim u-renanot: le-ḥanukat bet ha-keneset ha-ḥadashah asher banu reʿim ahuvim ha-niḳraʼim be-shem ḥevrat aḥim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

שם בית הדפוס לא רשום על גבי הספר.
נג: הוא מופיע כך גם אצל וינוגרד.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] ע'
Height of book, in cm: 
21.5
Width of book, in cm: 
18.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בתיאור של ה--
Bibliography of the Hebrew Book

(ראו חלון "חוקר ומקורותיו" בשדה "הערות") רשום שישנו חלק בגרמנית, וההתייחסות שלהם היא לטופס שברוזנטליאנה. אני ראיתי רק עברית בטופס הנוכחי. אין בארץ עוד עותקים מלבד זה שבלאומית, ולכן עבדתי על טופס זה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידריך וילהלם
German Name: 
פרידריך וילהלם
Description of mentionee: 
Textual models
Topics
Notes: 
התפילה נועדה לטקס חנוכת בית הכנסת של חברת אחים בברסלוי, והיא מחולקת ל-7 הקפות. ישנן הנחיות לטקסט שנאמר על ידי "המשורר" ועל ידי "הקהל". במהלכה מופיעה תודה לשליט פרידריך וילהלם.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

אין אמירה ברורה לגבי קהל היעד, אך מעצם כך שהטקסט נועד להיאמר בבית כנסת וכתוב בעברית, ניתן להניח שקהל היעד הוא יהודי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 4351
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית
R 8= 35 V 4351

Notes: 

טק:
בתיאור של ה-Bibliography of the Hebrew Bookרשום שישנו חלק בגרמנית, וההתייחסות היא לטופס שרוזנטליאנה. אני ראיתי רק עברית. אין בארץ עוד עותקים, ולכן עבדתי על הטופס שבעברית בלבד.

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 4351

Bibliography of the Hebrew Book:

Notes der Synagoge von der Gesellschaft der Brueder ...
16 עמ': חלק גרמני, עם שער נוסף: Einweihungsfeste bein Gesaenge
בטופס שבספריית רוזנטאליאנה באמשטרדם נרשם בכ"י שם המחבר: נפתלי הירץ וויזל. עי' רשימת רוסט, עמ' 700.

Added personal author [וויזל, נפתלי הירץ בן יששכר בר]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Additional Personal Name וויזל, נפתלי הירץ בן יששכר בר

עברית

גרמנית

נג: אצל וינוגרד רשימת ספרי ברסלאו מופיע "לצד החיבור "שירים ורננות, ברסלוי תקנ"ז, שם אחר של מחבר, אם כי כהשערה: [פליסנר, שלמה]

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author