שירי תפארת ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירי תפארת ב: שירי תפארת חבור כולל שמונה עשר שירים
Title of the book in Latin characters: 
Shire tifʾeret 2: Shire tifʾeret ḥibur kolel shemonah ʿasar shirim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

יצחק אברבנאל: פירוש התורה.

References: 

עמ' [2], [10] בהקדמה

Volumes
Number of volumes published: 
6
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1790
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
ט"ז פגים
Notes: 

נראה כי הספר ראה אור בשנת 1790 ולא בשנת 1791, שכן דברי המביאים לדפוס בסוף הספר חתומים בתאריך "תשרי תקנ"א".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[12] ע', נו ד', 6 ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בעמ' א/1, בתחילת הטקסט, ישנו ציור עם הכתובית: "ויפגשהו בהר האלהים וישק לו".
בעמ' נו/2, בסוף הטקסט, ישנו ציור של פרחים.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' א/1, נו/2
General Notes: 

השימוש בגרמנית באותיות עבריות, ובאותיות צו"ר, מופיע רק בעמוד האחרון של הספר, שהוא למעשה מודעה שבה בית הדפוס חינוך נערים מפרסם ומקדם את ספריו.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בספר ישנה מודעה מאת "וואלפסזאהן" ו"יואל ברי"ל", ובה בקשה להירשם לחוברות הבאות. "אנחנו מבקשים מאת כל איש ואיש אשר ידננו לבו לקנות הספר הזה, שימהר ויודיע לנו את שמו, כדי שנוכל להדפיסו בתוך שמות החתומים במחברת השלישית אשר תצא לאור בימים לא כבירים."

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

לדברי וולפסון וברי"ל, המו"לים, בדברי ההקדמה לספר זה, כאשר הם הוציאו לאור את המחברת הראשונה משירי תפארת "הבטחנו ואמרנו שנמהר ונחוש מעשינו להדפיס גם שאר המחברות זאת אחר זאת בזמן קצר כפי האפשרי, כי בטחנו ברב טוב ויופי הספר הזה... ובלבבנו אמרנו, בוודאי יקפצו הקונים עליו, ועל ידם הושב יושב לנו הכסף אשר הזלנו מכיסנו להוצאת הדפוס". אך מפאת מיעוט הקונים, "ארכו הימים, כמו שנה ומחצה מיום צאת המחברת הראשונה לאור, עד עתה אשר העיר ה' ברחמיו רוח איזה נדיבי עם בעיר הזאת ובפרטות הגביר המפורסם ויקר רוח ר' שמואל בן ר' שלמה חלפן נר"ו, אשר נשאו לבו להזיל כסף מכיסו כפי מסת הוצאת הדפוס."

Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שמואל בן שלמה חלפן
German Name: 
שמואל בן שלמה חלפן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו, פונה וייזל אל "הקורא המשכיל": "קורא משכיל התבונן אם לא כדברנו כן הוא..." (עמ' [5] בהקדמה).
ובסוף ההקדמה (עמ' אחרון): השירים כוללים "דברים במליצות התורה הסתומות, וחדשנו בהן כונות עמוקות הולכים על דרך הפשט, יבינום הקורא המשכיל ממהלך השיר..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
57A1602
Frankfurt University Library: 
MP 26736
Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Editions
Year of edition: 
תקנא
City of edition: 
References: 
וינוגרד ( אך הוא לא מציין את ההוצאה הראשונה של חלק ב', ברלין תקנ"א)
Year of edition: 
תקסט
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורת פראג תקס"ט (-תקע"א) כוללת את כל שירי תפארת, בארבעה כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1840
City of edition: 
Changes in this edition: 
בשני כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1844
City of edition: 
Changes in this edition: 
בשלושה כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1853
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Preface title: 

פתיחת המשורר

Notes: 

דבריהם של וולפסון וברי"ל אינם נושאים כותרת. בעותק ששימש למילוי השאלון, העמוד הראשון של דבריהם ממוקם בראשית הספר, בעוד העמוד השני מופיע בסופו. ייתכן כי העמוד השני מוקם בסוף הספר במהלך השימוש בעותק זה, כתוצאה מכך שדף זה נתלש וחובר שוב במקום הלא נכון.