שירי תפארת ה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שירי תפארת ה: שירי תפארת מחברת חמישית ובה שלשה שירים
Title of the book in Latin characters: 
Shire tifʾeret 5: Shire tifʼeret maḥberet ḥamishit u-vah sheloshah shirim
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

תנ"ך

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

קלופשטוק: Messiade.

Herder, הרדר: Vom Geist der Hebräischen Poesie.

References: 

קלויזנר, א', עמ' 137 - 138

Quotes from Jewish sources: 

תנ"ך

Volumes
Number of volumes published: 
6
Number of examined volume: 
5
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Notes: 

אין בעמוד השער פרטים על תאריך/מקום ההוצאה של הספר.

Editions
References: 

וינוגרד (אך אין הוא מציין את ההוצאה הראשונה)

City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקסט
City of edition: 
Changes in this edition: 
לפי וינוגרד: מהדורת פראג תקס"ט (-תקע"א) כוללת את כל שירי תפארת, בארבעה כרכים.
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1840
City of edition: 
Changes in this edition: 
ורשא 1840 - בשני כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1844
City of edition: 
Changes in this edition: 
למברג 1844 - בשלושה כרכים
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
1853
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] עמ', סד ד', [24] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' א/1
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

וייזל מודה לאנשים אלה "לא לבד בעבור נדבת ידם לעזור את המלאכה בכספם... אבל נפשי קשורה בנפשם על כי מדעת עצמם עורררו את נפשי הנכאה, ואשר כבר נואשה מהשמיע עוד אמרים בקהל ה', כי אמרו לנפשי התעוררי התעוררי קומי ועשי חיל, ה' יהיה בעזרתך ויתן לך כח לעשות מלאכתך, ואנחנו נשא אתך במשא במסת ידינו לצורך ההוצאה." (עמ' [1])

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

בראשית הספר כותב וייזל: "וביען אחרי צאת החוברת הרביעית לאור, לא בא מכסף מקנתו לידי אהו' התו' מוה"רר יוזל מוהר נר"ו אפילו החלק הרביעי מן הצורך להוצאת דפוס החוברת החמישית, ואם בוא יבוא הכסף עם הזמן ממדינות אשר עוד יבואו שמה, היתה המלאכה בטלה ימים רבים, על כן הודעתי הדבר להגבירים כמהו"רר מאיר ומהו"רר מענדל הנ"ל לקאפנהאגן, ומדי דברי שלחו מיד הכסף ברוח נדיבה למלאת המחסור, ובעזרת הנדבה הזאת יצאה גם החוברת החמישית הזאת לאור."

Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יעקב בן ישראל ביא
German Name: 
יעקב בן ישראל ביא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר הויזן
German Name: 
מאיר הויזן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל ליידסדורף
German Name: 
מענדל ליידסדורף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן גומפערטץ
German Name: 
ראובן גומפערטץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו מתייחס המחבר אל "הקורא המשכיל הנותן כבוד לתורה". (עמ' [2])

בהערותיו בסוף הספר כותב וייזל: "היה ראוי לעורר על כל הכתוב בהן [בשיריו], ולהגיד מה ענינו ולמה כתבנוהו, אלא שאנו סומכין על הקורא המשכיל כי יבין מדעתו איך דבר דבור על אפניו, וילמוד מתוכו המעט שכוננו אליו, זולתי מקצת מקומות שבהן הנוסדים על פרושים חדשים שהוצאנו מדעתנו, אין מהן דבר בפרושי הקדמונים ז"ל, עליהן אני צריך להעיר בעבור הודיע לקורא על מה דברי השיר ערוכים..."

דומה כי הספר נועד גם לקוראים מלומדים לא יהודים. כפי שהמחבר מעיד, הוא נועד בין היתר לסתור "דברי הבל" שכתב מלומד לא יהודי בנוגע לטביעת פרעה וחילו בים סוף: "בשיר הזה [השיר הי"ג] השבנו דבר לדוברים עתה בגאוה ובוז על הפליאה הזאת, כמו שעשה אחד מנבוני העמים, ששלח יד שכלו, וכחש בחקירותיו במעשה הפליאה הזאת, ולא אעלה הבליו על ספר, כי נאצות הגדולות הם לא יזכרו ולא יפקדו ולא יעלו על שירים הכתובים לכבוד ולתפארת לה' ולתורתו ולנביאו נאמן ביתו, אך קנאתי לה' ולדבר קדשו ולמשה עבדו, והוספתי בשירי זה עוד דברים חדשים בם השיבותי על דברי הבלים ודמיונות שוא שההביל ושדמה המחבר הנ"ל בענין זה, ולא באתי להקטין מעלתו ועיונו בלמודיות טבעיות ומדיניות, אך באלהיות הסכיל עשה, איש נשען על בינתו איך יבן אלה, ובעומק המקראות שבתורה איך ידע, סוד ה' ליראיו, כאשר היו אבותינו קדמונינו ז"ל".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 572
Tel-Aviv University Library: 
892.412 ויז (אוסף מלמן)
Frankfurt University Library: 
MP 26736
References and bibliography
Copy of book used: 

אוסף מלמן, אונ' תל אביב

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Author
Preface title: 

דברי המחבר