שיר ורנן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר ורנן: ליום אשר יושבי העיר הזאת נתנו יד תחת אדונינו המלך ... פרידריך וילהעלם השני מאת עדת ישראל ... פה ברלין ... בעשר לחדש השביעי ביום הכפורים תקמ"ז Gesang und Gebet zum Huldigungstage unsers Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten und Allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Zweiten von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin am zehnten Tage des siebenten Monaths, am Versöhnungstage, (den 2ten Oktober 1786)
Title of the book in Latin characters: 
Shir ṿe-renan: le-yom asher yoshve ha-ʿir ha-zot natnu yad taḥat adonenu ha-melekh ... Fridrikh Ṿilhelm ha-sheni meʾet ʿadat Yisraʾel ... poh Berlin ... be-ʿeser le-ḥodesh ha-sheviʿi be-Yom ha-kipurim 547 Gesang und Gebet zum Huldigungstage unsers Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten und Allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Zweiten von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin am zehnten Tage des siebenten Monaths, am Versöhnungstage, (den 2ten Oktober 1786)
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1786
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[12] עמ'
Height of book, in cm: 
36
Width of book, in cm: 
23
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
בעמודי השער ובעמודים [1], [2], [7] ו-[8] מופיעים עיטורים
General Notes: 

ישנם שני עמודי שער עוקבים: בעברית ואחריו בגרמנית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
תפילה ליום הכיפורים שלום המלך וילהלם, רעייתו ובני משפחתו
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

מעצם השימוש בעברית ובגרמנית ומכך שמדובר בתפילה ליום הכיפורים, ניתן לגזור כי זהו קהל היעד

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2+= 56 A 2133
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 2+= 56 A 2133

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 2+= 56 A 2133

Bibliography of the Hebrew Book:

שער-נוסף:

Gesang und Gebet zum huldigungstage unsers ... Koenigs und Herrn Friedrich Wilhelm des Zweiten, von der Juedischen Gemeinde zu Berlin, am zehnten Tage des siebenten Monaths, am Versoehnungstage, ...

פותח: עורי קרית מלך עדייך הלבישי.

Added personal author [פרידריך ווילהלם השני, מלך פרוסיה (אודות)]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Language עברית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know