שיר ידידות - תקנט

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר ידידות: ... ביום הולדת ... השר דניאל יפה Dem Ober-Landes-Aeltesten, Herrn Daniel Itzig gewidmet an seinem sieben und siebzigsten Geburtstage den 18. März 1799 von seinem ergebenen Isaac Satnow
Title of the book in Latin characters: 
Shir yedidut: ... be-yom huledet ... ha-sar Deniʾel Yafeh Dem Ober-Landes-Aeltesten, Herrn Daniel Itzig gewidmet an seinem sieben und siebzigsten Geburtstage den 18. März 1799 von seinem ergebenen Isaac Satnow
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1799
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] עמ'
Height of book, in cm: 
23
Width of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
מופיעים עיטורים בעמ' [1] ו-[2]
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

הספר כולל שיר הלל ותודה לדניאל איציג, במלאות לו 76 שנים, ותפילה לאל שיברך את איציג ובני ביתו. בעמוד האחרון מופיע עץ משפחת איציג, הכולל את 13 צאצאיו, בלוויית תאריך הולדתם

Topics
Notes: 
דניאל איציג מוצג כאיש נדיב ותורם, מקים בית הספר חינוך נערים, ומי שמימן יותר מחמישים חתונות ליתומים ויתומות
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

סטנוב לא מציין את קהלו, אך יש להניח כי הספר נועד לקהל יהודי כללי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4=53 A 410
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 4=53 A 410

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 4=53 A 410

Bibliography of the Hebrew Book:

נדפס משמאל לימין.

עמ' אחרון: "אלה תולדות דניאל אשר הוליד מן אשתו... מרים בת מו' שמחה בונם נכד... הרמ"א [ר' משה איסרלש]... כל נפש בניו ובנותיו שלש עשרה". בציון תאריך הלידה של כל אחד מהם.

כולל גם "תפלה" לשלומו של דניאל יפה.

עברית וגרמנית, עמוד מול עמוד.

Added personal author [יפה, דניאל (אודות)]

Additional Personal Name מרים בת מו' שמחה בונם

איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)

עברית

גרמנית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author