שיר רנן ושמחה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר רנן ושמחה: ליום המליכו בו את אדונינו המלך ... פרידריך וילהעלם השני על מחוזות פולין הגדולה יום בו יושביה נתנו יד תחת המלך פה בעיר פוזען
Title of the book in Latin characters: 
Shir renen ṿe-simḥah: le-yom himlikhu bo et adonenu ha-melekh ... Fridrikh Ṿilhelm ha-sheni ʻal meḥozot Polin ha-gedolah yom bo yoshveha natnu yad taḥat ha-melekh poh be-ʻir Pozen
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

במקביל למהדורה הנבדקה כאן, יצאה מהדורה נוספת, עם תרגום לגרמנית באותיות גותיות. למהדורה זו, מחודש אייר תקנ"ג, שער בגרמנית:

Gesang der Freude am Tage der Huldigung des Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten und Allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Zweiten in denen unter seine Regierung gekommenen Pohlnischen Provinzen. Gesungen von der jüdischen Gemeinde zu Posen, in ihrem und ihrer übrigen Brrudergemeinden Nahmen, welche den Königl. Preuß. Antheil von Pohlen bewohnen, zur Verzeigung ihrer theilnehmenden Freude und ihrer unverbrüchlichen Treue. Am 7ten May 1793.

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5] ד'
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בספר ישנו שיר פטרויוטי בעברית ולאחריו תרגום לגרמנית באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

שיר פטריוטי לכבוד המלך.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 1428
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 31 V 1428

לפי הקטלוג: "עברית ויידיש. כותר התחל נוסף: לויב געזאנג דער פריידע. יצא עמו: תפלה בעד שלום המלך".

במקביל למהדורה הנבדקה כאן, יצאה מהדורה נוספת, עם תרגום לגרמנית באותיות גותיות, עמוד מול עמוד. למהדורה זו, מחודש אייר תקנ"ג, שער בגרמנית:

Gesang der Freude am Tage der Huldigung des Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten und Allergnädigsten Königs und Herrn Friedrich Wilhelm des Zweiten in denen unter seine Regierung gekommenen Pohlnischen Provinzen. Gesungen von der jüdischen Gemeinde zu Posen, in ihrem und ihrer übrigen Brrudergemeinden Nahmen, welche den Königl. Preuß. Antheil von Pohlen bewohnen, zur Verzeigung ihrer theilnehmenden Freude und ihrer unverbrüchlichen Treue. Am 7ten May 1793.

עותק בספריה הלאומית: L 2271

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author