שיר שלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר שלום Friedens-Lied auf den großen Tag, an welchem zwischen Sr. Majesät, den Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herr, Herrn Friedrich dem Groβen, Könige in Preuβen, Ehurfrsten zu Brandenburg u. u. Und auch der Kaiserin, Königin von Ungarn, und Böhmen, U. U. und dem Könige von Pohlen und Ehurfürsten zu Sachsen, U. U. den 15ten Februarii 1763. Auf dem Schloβe Hubersburg, in Sachsen ein glücklicher Friede geschlossen Wurde. Und eine dreifache Schnur reiβet nicht so leicht entzwei. Pred. Sal 4, 12. Die Jahr-Zahl in einem Text: Psalm 85. v. 9 Daβ er Friede zusagt seinem Volk
Title of the book in Latin characters: 
Shir Shalom Friedens-Lied auf den großen Tag, an welchem zwischen Sr. Majesät, den Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herr, Herrn Friedrich dem Groβen, Könige in Preuβen, Ehurfrsten zu Brandenburg u. u. Und auch der Kaiserin, Königin von Ungarn, und Böhmen, U. U. und dem Könige von Pohlen und Ehurfürsten zu Sachsen, U. U. den 15ten Februarii 1763. Auf dem Schloβe Hubersburg, in Sachsen ein glücklicher Friede geschlossen Wurde. Und eine dreifache Schnur reiβet nicht so leicht entzwei. Pred. Sal 4, 12. Die Jahr-Zahl in einem Text: Psalm 85. v. 9 Daβ er Friede zusagt seinem Volk
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1763
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

מקום ההוצאה ושם ההוצאה מופיעים בעמוד האחרון של הספר. תאריך ההוצאה - בעמוד השער.

נוסח כתיבת התאריך:
בשנת שלום אל עמו לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

מופיעים בגרמנית דברי ברכה החתומים על ידי המחבר, בעמוד האחרון של הספר

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
8 ד' [=16 ע'] (על פי ספריית אוניברסיטת תל אביב)
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' [1], עמ'
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
892.418 פרי (הרט) אוסף מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית תל אביב:

892.418 פרי (הרט) אוסף מהלמן

Notes: 

טק:

IUL

ספריית תל אביב:
892.418 פרי (הרט) אוסף מהלמן

תאריך ההוצאה בגימטריה:
ש'ל'ו'ם' א'ל' ע'מ'ו' [תקכ"ב] 1763

Bibliography of the Hebrew Book:

שירים אחדים ותפילה.
עברית וגרמנית עמוד מול עמוד.
שמו של המחבר והמתרגם נזכר בעמ' האחרון: Leo Hartog, הוא צבי הירש ב"ר אריה יהודה ליב ליפשיץ.
בצילום.

Added personal author [פרידריך השני, מלך פרוסיה (אודות)]

Added corporate author [ברלין. קהילה]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Language עברית
גרמנית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know