שיר תהלות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר תהלות Lobgesang, bei Seiner Käiserlichen Hoheit des Groβfürsten aller Reussen, Paul Petrowitz, Ankunft zu Berlin, von der Judengemeine daselbst
Title of the book in Latin characters: 
Shir tehilot Lobgesang, bei Seiner Käiserlichen Hoheit des Groβfürsten aller Reussen, Paul Petrowitz, Ankunft zu Berlin, von der Judengemeine daselbst
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1776
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] ע'
Height of book, in cm: 
38
Width of book, in cm: 
23.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטורים בעמ' [2-1], [6-5]
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בעמוד הראשון מוזכר אביו של יורש העצר: פרידריך

Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

מעצם השימוש בעברית וגרמנית גם יחד ניתן להניח כי הפנייה היא לקהל היהודי והלא-יהודי גם יחד, אם כי אין אמירה מפורשת בעניין

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2+= 50 A 1323
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 2+= 50 A 1323

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 2+= 50 A 1323

Bibliography of the Hebrew Book:

עברית וגרמנית, עמוד מול עמוד.

Added personal author [פאוול הראשון, קיסר רוסיה (אודות)]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Language עברית

גרמנית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know