שיר - תקעא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שיר: ליום חתנת
Title of the book in Latin characters: 
Shir: le-yom ḥatunat
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: כי לא טוב היות האדם לבדו לפק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12.5
General Notes: 

הטקסט מופיע במקביל, עמוד מול עמוד.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
המחבר חותם: "וכשבתכם שקט בביתכם ורענן בהיכלכם, נא זכרו אהבכם בכל לב/ ה"ק צבי הירש בן כ"ה משה גלאגוי"
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

אצל וינוגרד ובקטלוג לא צוין שם עיר, רק "גרמניה" או "אשכנז".

"עברית וגרמנית עמוד מול עמוד".

ספרייה לאומית: S 53 A 524

Book producers