שפת עבר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שפת עבר Feierlicher Empfang des Praesidenten des Königlich- Westphälischen Konsistoriums der Israeliten und Mitglieds der Reichsstände Herrn Israel Jacobson in M. H. Bock's Lehr- und Bildungs-Anstalten. Gehalten in deutscher, franz., engl. u. hebräischer Sprache
Title of the book in Latin characters: 
Sefat ʿEver Feierlicher Empfang des Praesidenten des Königlich- Westphälischen Konsistoriums der Israeliten und Mitglieds der Reichsstände Herrn Israel Jacobson in M. H. Bock's Lehr- und Bildungs-Anstalten. Gehalten in deutscher, franz., engl. u. hebräischer Sprache
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1811
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1811
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Year of publication as it appears in other sources: 
תקעא
Notes: 

בשערים רשום תאריך מדוייק -
21/2/1811

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
4 עמודי שער + [8] ע' שיר
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יאקאבזאהן, איזראעל
German Name: 
Jacobson, Israel
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

השיר נכתב לרגל ביקורו של הנדיב יאקובסון בבית הספר של בוק, כפי שרשום בכותרת הספר.

Topics
Notes: 
בוק, מנהל בית הספר, מודה ליאקובסון על נדבתו לבית הספר. הדוברת בשיר היא השפה העברית, שחוזרת לחיות בנפשות הילדים העניים, תלמידי בית הספר.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

כיוון שהספר נכתב ב-4 שפות שונות, נראה כי הוא יועד לקהל היהודים ולקהל הלא-יהודים גם יחד

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 64 A 2830
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30-180012002002
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

S 64 A 2830

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 64 A 2830

קבלת פנים לכבוד ישראל יעקבסון בבואו לפעול במוסדות החנוך היהודיים שהוקמו ע"י מ’ בק; בעברית, בגרמנית, בצרפתית ובאנגלית.
שער נוסף בגרמנית.

Added t.-p.: Feierlicher Empfang des Praesidenten des Königlich- Westphälischen Konsistoriums der Israeliten und Mitglieds der Reichsstände Herrn Israel Jacobson ...

Per.Sub. יעקבסון, ישראל, 1768-1828

Bibliography of the Hebrew Book:

שערים נוספים באנגלית ובצרפתית.
שיר לקבלת פנים לכבוד ישראל יעקבסון בבואו לפעול במוסדות החינוך שהקים משה בוק בברלין.
עברית, אנגלית, צרפתית, וגרמנית.
אולי המחבר הוא משה בוק.

Language עברית

צרפתית

גרמנית

אנגלית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author