תיקון סופרים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תיקון סופרים
Title of the book in Latin characters: 
Tiḳun sofrim
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקס
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

אין וודאות לגבי מקום/שנת ההדפסה. הפרטים כאן: כפי שמופיעים בקטלוג של הספריה הלאומית. הספריה של בר אילן מוסרת כשנת הדפסה: "אחרי תקמ"ג", וכמקום הדפסה: אמסטרדם כנראה. הספריה בברלין: וינה 1793.

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
סג, מה, טז, כח, כה, [1] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

היתייחסות אל קהל היעד: בדברים שצורפו ל"כותרת".

Book's reception in its time
Censorship: 

Yes

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 91 A 1404
Bar-Ilan University Library: 
שלמ.תק תקמ"__T114.1
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 91 A 1404

כפי שצוין בקטלוג, "נדפס בלי שער". על כן, תאריך ומקום ההדפסה אינם וודאיים.
לפי הקטלוג: "נספח למהדורות של חומש עם הבאור של מנדלסון, שנדפסו בוינה."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author