אברהם בורגפרעפיך

Hebrew Name: 
אברהם בורגפרעפיך
German Name: 
אברהם בורגפרעפיך