אברהם בר"בג

Hebrew Name: 
אברהם בר"בג
German Name: 
אברהם בר"בג