אברהם בר"ל ה"ש

Hebrew Name: 
אברהם בר"ל ה"ש
German Name: 
אברהם בר"ל ה"ש