אברהם בר"מ פ"ד

Hebrew Name: 
אברהם בר"מ פ"ד
German Name: 
אברהם בר"מ פ"ד