אברהם בר"נ ה"ש

Hebrew Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
German Name: 
אברהם בר"נ ה"ש