אברהם מלנצברג

Hebrew Name: 
אברהם מלנצברג
German Name: 
אברהם מלנצברג