אהרן אפנהיים בל"ב

Hebrew Name: 
אהרן אפנהיים בל"ב
German Name: 
אהרן אפנהיים בל"ב