אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ

Hebrew Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ