אהרן ב"ר משה מגזע צבי ראב"ד בק"ק ברלין

Hebrew Name: 
אהרן ב"ר משה מגזע צבי ראב"ד בק"ק ברלין (רב)
German Name: 
אהרן ב"ר משה מגזע צבי ראב"ד בק"ק ברלין